10 Sınıf Elektrik Akımı Potansiyel Farkı Ve Direnç

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç

Elektrik akımı, elektrik yüklerinin bir iletkenden geçtiği zamandır. Elektrik akımı, amp (A) birimiyle ölçülür. Bir amp, bir saniyede bir coulomb yükün bir iletkenden geçtiği zamanki akımdır.

Potansiyel farkı, iki nokta arasındaki elektrik potansiyeli farkıdır. Potansiyel farkı, volt (V) birimiyle ölçülür. Bir volt, bir coulomb yükü bir noktadan diğerine taşımak için gereken iştir.

Direnç, bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir. Direnç, ohm (Ω) birimiyle ölçülür. Bir ohm, bir volt potansiyel farkına sahip bir iletkenden bir amp akım geçtiği zamanki dirençtir.

Elektrik Akımı ve Potansiyel Farkı Arasındaki İlişki

Elektrik akımı ve potansiyel farkı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu ilişki, Ohm yasası olarak bilinir. Ohm yasasına göre, bir iletkenden geçen akım, iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkıyla doğru orantılıdır.

Ohm yasası, aşağıdaki denklemle ifade edilir:

I = V / R

Bu denklemde:

  • I, akımı (amper cinsinden)
  • V, potansiyel farkını (volt cinsinden)
  • R, direnci (ohm cinsinden)

Ohm yasası, birçok elektrik devresinin analizinde kullanılır. Örneğin, bir devrenin akımını hesaplamak için Ohm yasası kullanılabilir.

Direnç ve Sıcaklık Arasındaki İlişki

Direnç ve sıcaklık arasında doğrusal olmayan bir ilişki vardır. Genel olarak, bir iletkenin sıcaklığı arttıkça direnci de artar. Bu ilişki, aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

[Resim: Direnç ve sıcaklık arasındaki ilişki]

Grafikte görüldüğü gibi, direnç sıcaklıkla birlikte doğrusal olmayan bir şekilde artmaktadır. Bu ilişki, birçok elektrik devresinin tasarımında dikkate alınmalıdır. Örneğin, bir devrenin direncinin sıcaklıkla değişmesini önlemek için özel önlemler alınmalıdır.

Faydalı Siteler ve İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi