10 Sınıf Elektrik Bölümü Dersleri

10. Sınıf Elektrik Bölümü Dersleri

 1. sınıf elektrik bölümü dersleri, öğrencilere elektrik ve elektronik alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu dersler, öğrencilerin mesleki hayatlarında başarılı olmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olur.

 2. sınıf elektrik bölümü dersleri arasında şunlar yer almaktadır:

 3. Elektrik Teorisi

 4. Elektrik Devreleri
 5. Elektrik Makineleri
 6. Elektrik Tesisatı
 7. Elektronik Teorisi
 8. Elektronik Devreler
 9. Elektronik Makineleri
 10. Elektronik Tesisatı
 11. Ölçme ve Kontrol Teknikleri
 12. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)

Elektrik Teorisi

Elektrik teorisi, elektriğin temel kavramlarını ve yasalarını inceler. Bu ders, öğrencilere elektrik akımı, gerilim, direnç, güç ve enerji gibi kavramları öğretir. Ayrıca, öğrencilere Ohm yasası, Kirchhoff yasaları ve Maxwell denklemleri gibi temel yasaları da öğretir.

Elektrik Devreleri

Elektrik devreleri, elektrik akımının geçtiği yollardır. Bu ders, öğrencilere elektrik devrelerinin temel elemanlarını ve devrelerin nasıl çalıştığını öğretir. Ayrıca, öğrencilere devre analiz yöntemlerini de öğretir.

Elektrik Makineleri

Elektrik makineleri, elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Bu ders, öğrencilere elektrik makinelerinin temel yapısını, çalışma prensibini ve kullanım alanlarını öğretir. Ayrıca, öğrencilere elektrik makinelerinin bakım ve onarım yöntemlerini de öğretir.

Elektrik Tesisatı

Elektrik tesisatı, elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçte kullanılan ekipmanların ve tesislerin tamamıdır. Bu ders, öğrencilere elektrik tesisatının temel elemanlarını, tesisatın nasıl yapıldığını ve tesisatın bakım ve onarım yöntemlerini öğretir.

Elektronik Teorisi

Elektronik teorisi, elektronların davranışını ve elektronik cihazların çalışma prensibini inceler. Bu ders, öğrencilere elektronların özellikleri, yarı iletkenler, diyotlar, transistörler ve entegre devreler gibi temel elektronik bileşenleri öğretir. Ayrıca, öğrencilere elektronik devrelerin nasıl çalıştığını da öğretir.

Elektronik Devreler

Elektronik devreler, elektronik bileşenlerin bir araya getirilerek oluşturulan yapılardır. Bu ders, öğrencilere elektronik devrelerin temel elemanlarını, devrelerin nasıl çalıştığını ve devrelerin nasıl tasarlandığını öğretir. Ayrıca, öğrencilere elektronik devrelerin bakım ve onarım yöntemlerini de öğretir.

Elektronik Makineleri

Elektronik makineleri, elektronik devrelerin kullanıldığı cihazlardır. Bu ders, öğrencilere elektronik makinelerinin temel yapısını, çalışma prensibini ve kullanım alanlarını öğretir. Ayrıca, öğrencilere elektronik makinelerinin bakım ve onarım yöntemlerini de öğretir.

Elektronik Tesisatı

Elektronik tesisatı, elektronik cihazların birbirine bağlanması için kullanılan kablolar ve konektörlerdir. Bu ders, öğrencilere elektronik tesisatının temel elemanlarını, tesisatın nasıl yapıldığını ve tesisatın bakım ve onarım yöntemlerini öğretir.

Ölçme ve Kontrol Teknikleri

Ölçme ve kontrol teknikleri, fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan yöntemleri inceler. Bu ders, öğrencilere ölçme ve kontrol sistemlerinin temel elemanlarını, sistemlerin nasıl çalıştığını ve sistemlerin nasıl tasarlandığını öğretir. Ayrıca, öğrencilere ölçme ve kontrol sistemlerinin bakım ve onarım yöntemlerini de öğretir.

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)

Bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayarların kullanıldığı tasarım yöntemleridir. Bu ders, öğrencilere CAD yazılımlarının kullanımı, CAD çizimlerinin nasıl oluşturulduğu ve CAD çizimlerinin nasıl düzenlendiği gibi konuları öğretir. Ayrıca, öğrencilere CAD çizimlerinin nasıl yazdırıldığı ve nasıl arşivlendiği gibi konuları da öğretir.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi