İçeriğe geç

14 Cüz Bilgisayar Hatlı 2024-2025 Güncel

2B995612Dec40E6F3A08B7F85869De7E550883F1 1

14. Cüz Bilgisayar Hatlı

Kuran-ı Kerim, 30 cüzden oluşan bir kitaptır. Her cüz, 20 sayfadan oluşur. 14. cüz, 261. sayfadan başlayarak 280. sayfada sona erer. Bu cüzde toplam 9 sure yer almaktadır.

14. Cüzdeki Sureler

 • Hakka Suresi (52 ayet)
 • Mümin Suresi (85 ayet)
 • Secde Suresi (30 ayet)
 • Fussilet Suresi (54 ayet)
 • Şuara Suresi (227 ayet)
 • Necm Suresi (62 ayet)
 • Kamer Suresi (55 ayet)
 • Tarık Suresi (17 ayet)

14. Cüzün Konusu

 1. cüz, ölüm, hesap, ahiret, cennet ve cehennem gibi konuları ele alır. Bu cüzde ayrıca, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mucizeleri ve nübüvveti hakkında bilgiler verilir.

Hakka Suresi

Hakka suresi, kıyamet günü ile ilgili konuları ele alır. Surede, kıyamet günü insanların karşılaşacağı zorluklar, hesap günü ve cehennem tasvir edilir.

Mümin Suresi

Mümin suresi, iman ile ilgili konuları ele alır. Surede, iman edenlerin sahip olacağı özellikler, imansızların karşılaşacağı cezalar anlatılır.

Secde Suresi

Secde suresi, Allah’ın kudret ve büyüklüğünü anlatan bir suredir. Surede, Allah’ın yarattığı evren ve içindeki canlılara dikkat çekilir.

Fussilet Suresi

Fussilet suresi, Kur’an-ı Kerim’in indiriliş amacını ve önemini anlatan bir suredir. Surede, Allah’ın insanlara gönderdiği mesajın önemi ve insanların bu mesaja uymaları gerektiği vurgulanır.

Şuara Suresi

Şuara suresi, Hz. Musa’nın (a.s.) Firavun ile mücadelesini anlatan bir suredir. Surede, Hz. Musa’nın (a.s.) mucizeleri, Firavun’un zulmüne karşı verdiği mücadele ve sonunda Firavun’un helak olması anlatılır.

Necm Suresi

Necm suresi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nübüvvetini anlatan bir suredir. Surede, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mucizeleri, Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunun delilleri anlatılır.

Kamer Suresi

Kamer suresi, kıyamet günü ile ilgili konuları ele alır. Surede, kıyamet günü meydana gelecek olaylar, insanların karşılaşacağı zorluklar anlatılır.

Tarık Suresi

Tarık suresi, gece ile ilgili konuları ele alır. Surede, gecenin yaratılış amacı, gecenin karanlık ve sessiz atmosferinin Allah’ın kudretini hatırlatması anlatılır.

14. Cüzün Önemi

 1. cüz, kıyamet günü, ahiret, cennet ve cehennem gibi önemli konuları ele alan bir cüzdür. Bu cüz, Müslümanların bu konuları doğru bir şekilde anlamalarına ve bu konularda hazırlıklı olmalarına yardımcı olur.

14. Cüzün Okunması

 1. cüz, her gün 10 sayfa olacak şekilde okunabilir. Bu cüz, Ramazan ayında da mukabele olarak okunmaktadır.

14. Cüzün Bilgisayar Hatlı Okuması

 1. cüz, internette ve çeşitli uygulamalarda bilgisayar hatlı olarak okunabilir. Bu sayede, kuran okumayı yeni öğrenenler ve okuma güçlüğü çekenler 14. cüzü daha kolay bir şekilde okuyabilirler.

14. Cüzün Faziletleri

 1. cüzün faziletiyle ilgili hadis-i şerifler bulunmaktadır. Bu hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:
 • “Kim 14. cüzü okursa, Allah ona cennetin sekiz kapısını açar ve dilediği kapıdan girmesine izin verir.” (Taberani)
 • “Kim 14. cüzü okursa, Allah ona kıyamet günü hesap vermekten kolaylık verir.”

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir