İçeriğe geç

19 Cüz Bilgisayar Hatlı 2024-2025 Güncel

2D85468Fb78D273B55C58885A9533A1A67Aa856E 1

19. Cüz Bilgisayar Hatlı

Kuran-ı Kerim’in 19. cüzü, Furkan Suresi, Şuara Suresi ve Neml Suresi’nden oluşmaktadır. 361’inci sayfada başlayıp 380’inci sayfada son bulmaktadır.

Furkan Suresi

Furkan Suresi, 77 ayettir. Surenin ismi, “hak ile batılı ayıran” anlamına gelen “furkan” kelimesinden gelmektedir. Surede, Allah’ın birliği, peygamberlik, ahiret, cennet ve cehennem gibi konulara yer verilmektedir.

Surenin ilk ayetlerinde, Allah’ın birliği ve kudreti anlatılmaktadır. Allah’ın her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her şeyi gören olduğu vurgulanmaktadır. Allah’ın yarattığı her şeyin bir hikmeti ve amacı olduğu belirtilmektedir.

Surenin devamında, peygamberlik konusu ele alınmaktadır. Peygamberlerin, Allah’ın insanlara yol göstermek için gönderdiği elçiler olduğu ifade edilmektedir. Peygamberlerin, Allah’ın emirlerini insanlara iletmekle ve onları doğru yola çağırmakla görevli olduğu belirtilmektedir.

Surenin son bölümünde, ahiret ve cennet ile cehennem gibi konulara yer verilmektedir. Ahiret hayatının gerçek hayat olduğu ve insanların yaptıklarının karşılığını ahiret hayatında göreceği vurgulanmaktadır. Cennet ve cehennem, insanların ahiretteki son yerleri olarak tanımlanmaktadır.

Şuara Suresi

Şuara Suresi, 227 ayettir. Surenin ismi, “şairlerin” anlamına gelen “şuara” kelimesinden gelmektedir. Surede, Hz. Musa’nın Firavun’a karşı mücadelesi, Hz. İbrahim’in putperestlerle mücadelesi ve Hz. Davut’un savaşları gibi olaylar anlatılmaktadır.

Surenin ilk ayetlerinde, şairlere ve şiirlere dair bazı açıklamalar yapılmaktadır. Şairlerin, Allah’ın vahiylerini insanlara ulaştırmakla görevli oldukları belirtilmektedir. Ancak bazı şairlerin, insanları Allah’tan uzaklaştırmak için şiir yazdıkları ifade edilmektedir.

Surenin devamında, Hz. Musa’nın Firavun’a karşı mücadelesi anlatılmaktadır. Hz. Musa, Firavun’un zulmüne karşı çıkarak ona karşı mücadele eder. Firavun, Hz. Musa’yı öldürmek için uğraşsa da Allah, Hz. Musa’yı korur.

Surenin son bölümünde, Hz. İbrahim’in putperestlerle mücadelesi ve Hz. Davut’un savaşları anlatılmaktadır. Hz. İbrahim, putperestlerle mücadele ederek onları Allah’a inanmaya çağırır. Hz. Davut ise, Allah’ın yardımıyla düşmanlarıyla savaşır ve onları mağlup eder.

Neml Suresi

Neml Suresi, 93 ayettir. Surenin ismi, “karıncalar” anlamına gelen “neml” kelimesinden gelmektedir. Surede, Hz. Süleyman’ın karıncalar hakkındaki hikayesi, Hz. Süleyman’ın Belkıs’la karşılaşması ve Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra yaşananlar gibi konular anlatılmaktadır.

Surenin ilk ayetlerinde, Hz. Süleyman’ın karıncalar hakkındaki hikayesi anlatılmaktadır. Hz. Süleyman ordusuyla birlikte bir yere giderken, karıncalar ona haber gönderirler. Karıncalar, ordunun yolunu değiştirmesini isterler. Hz. Süleyman, karıncaların isteğini kabul eder ve ordusunu başka bir yoldan yürütür.

Surenin devamında, Hz. Süleyman’ın Belkıs’la karşılaşması anlatılmaktadır. Hz. Süleyman, bir gün Belkıs’ın ülkesine elçiler gönderir. Elçiler, Belkıs’a Hz. Süleyman’ın davetini iletirler. Belkıs, Hz. Süleyman’ın davetini kabul eder ve onunla buluşmaya gider. Belkıs, Hz. Süleyman’ın sarayını ve gücünü görünce, İslam’ı kabul eder.

Surenin son bölümünde, Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra yaşananlar anlatılmaktadır. Hz. Süleyman öldükten sonra, onun yerine oğlu Rehmâm geçer. Ancak Rehmâm, Hz. Süleyman gibi başarılı bir lider olamaz. Onun döneminde, İsrailoğulları arasında karışıklıklar başlar.

19. Cüz Bilgisayar Hatlı

  1. cüz bilgisayar hatlı olarak birçok farklı kaynakta bulunabilmektedir. Bu kaynaklar arasında, internet siteleri, Kuran-ı Kerim uygulamaları ve bilgisayar hatlı Kuran-ı Kerim mushafları sayılabilir.

İnternet sitelerinde, 1

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir