2023 Mühendis Maaşları 2024-2025 Güncel

2023 Mühendis Maaşları

Mühendisler, çeşitli alanlarda tasarım, geliştirme ve üretim gibi görevleri yerine getiren profesyonellerdir. Mühendislik, bilim ve matematik temellerini kullanarak, insanların yaşamlarını iyileştirmek için yeni ürünler, sistemler ve süreçler tasarlar ve geliştirir.

Türkiye’de mühendis maaşları, meslek dalına, deneyime, eğitime ve çalışılan sektöre göre farklılık gösterir. Genel olarak, mühendis maaşları, diğer mesleklere göre daha yüksektir.

2023 Temmuz Zammı ile Mühendis Maaşları

2023 yılı Temmuz ayında memurlara yapılan zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zam olmak üzere toplamda %17,55 olarak belirlenmiştir. Bu zam oranı, mühendis maaşlarına da yansıtılmıştır.

2023 Temmuz zammı ile birlikte mühendis maaşları şu şekilde olmuştur:

 • 1/4 derecesinde mühendis maaşı: 33.122 TL
 • 1/4 derecesinde mimar maaşı: 37.427 TL
 • 1/4 derecesinde tekniker maaşı: 25.923 TL
 • 1/4 derecesinde teknisyen maaşı: 22.524 TL

2023 Mühendis Maaşlarına Etki Eden Faktörler

Mühendis maaşlarına etki eden faktörler şunlardır:

 • Meslek dalı: Mühendislik, farklı disiplinlere ayrılır. Örneğin, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi meslek dallarında maaşlar farklılık gösterir.
 • Deneyim: Mühendis maaşları, deneyime göre artar. Daha deneyimli mühendisler, daha yüksek maaşlar alır.
 • Eğitim: Mühendis maaşları, eğitim seviyesine göre de farklılık gösterir. Yüksek lisans ve doktora derecesine sahip mühendisler, daha yüksek maaşlar alır.
 • Çalışılan sektör: Mühendis maaşları, çalışılan sektöre göre de farklılık gösterir. Özel sektörde çalışan mühendisler, kamuda çalışan mühendislere göre daha yüksek maaşlar alır.

2023 Mühendis Maaşlarına İlişkin İstatistikler

Eleman.net verilerine göre, 2023 yılında mühendis maaşları şu şekildedir:

 • Ortalama mühendis maaşı: 22.500 TL
 • En düşük mühendis maaşı: 19.200 TL
 • En yüksek mühendis maaşı: 31.600 TL

Mühendis Maaşları Karşılaştırma Tablosu

Aşağıdaki tabloda, 2023 yılında mühendis maaşları, meslek dalı ve deneyime göre karşılaştırılmıştır:

Meslek dalı Deneyim Ortalama maaş
Bilgisayar mühendisliği 1 yıl 25.000 TL
Bilgisayar mühendisliği 5 yıl 35.000 TL
Bilgisayar mühendisliği 10 yıl 45.000 TL
İnşaat mühendisliği 1 yıl 22.000 TL
İnşaat mühendisliği 5 yıl 30.000 TL
İnşaat mühendisliği 10 yıl 40.000 TL
Makine mühendisliği 1 yıl 20.000 TL
Makine mühendisliği 5 yıl 28.000 TL
Makine mühendisliği 10 yıl 38.000 TL

Mühendis Maaşlarına İlişkin Öngörüler

2023 yılında mühendis maaşları, enflasyon oranında artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, mühendis maaşlarına etki eden diğer faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Örneğin, teknolojinin gelişmesi ve yeni meslek dallarının ortaya çıkması, mühendis maaşlarını artırabilir.

Sonuç olarak, mühendisler, iyi bir eğitim ve deneyim ile yüksek maaşlar kazanabilecek meslek gruplarından biridir.


Yayımlandı

kategorisi