4D Işçi Maaşları 2024-2025 Güncel

4D İşçi Maaşları

4D işçileri, 4857 sayılı İş Kanununun 4. maddesinin (d) bendinde yer alan “Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ve iktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara bağlı müesseseler, işletmeler ve ortaklıklarda ve belediyelere ait müesseseler, işletmeler ve ortaklıklarda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kadrolara ait işçiler ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen işçiler” olarak tanımlanmaktadır.

4D işçileri, kamu kurumlarında kadrolu işçi olarak değil, sözleşmeli işçi olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle, 4D işçilerinin maaşları, kadrolu işçilere göre farklılıklar göstermektedir.

4D İşçi Maaşları Nasıl Hesaplanır?

4D işçi maaşları, brüt olarak hesaplanmaktadır. Brüt maaş, işçinin alacağı ücretin vergi ve kesintiler yapılmadan önceki halidir.

4D işçi maaşları, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

  • Temel Ücret: 4D işçilerinin temel ücreti, toplu iş sözleşmesinde belirlenen oranlarda zamlanarak belirlenmektedir. 2023 yılı için 4D işçilerinin temel ücreti, brüt 15.000 TL’dir.
  • Ek Ödemeler: 4D işçilerine, temel ücretin yanı sıra, ek ödemeler de yapılmaktadır. Bu ek ödemeler, işçinin görev yaptığı bölge, unvan, kıdem gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.
  • İkramiye ve Teşvik Ödemeleri: 4D işçilerine, yıl sonunda ikramiye ve teşvik ödemeleri de yapılmaktadır. Bu ödemeler, işçinin hizmet süresine ve performansına göre değişiklik göstermektedir.

4D İşçi Maaşlarının Vergilendirilmesi

4D işçi maaşları, gelir vergisine tabidir. Gelir vergisinin yanı sıra, 4D işçi maaşlarından damga vergisi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi gibi kesintiler de yapılmaktadır.

4D İşçi Maaşlarının Ödenmesi

4D işçi maaşları, her ayın 15’inde ödenmektedir. Maaşlar, işçilerin banka hesaplarına yatırılmaktadır.

4D İşçi Maaşlarında Son Gelişmeler

2023 yılı için 4D işçi maaşları, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda yüzde 45 oranında zamlanmıştır. Bu zamla birlikte, 4D işçilerinin en düşük brüt maaşı 15.000 TL’ye yükselmiştir.

4D İşçi Maaşlarında Etki Eden Faktörler

4D işçi maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Toplu İş Sözleşmesi: 4D işçi maaşları, toplu iş sözleşmesinde belirlenen oranlarda zamlanarak belirlenmektedir.
  • İşçinin Görev Yaptığı Bölge: 4D işçilerine, görev yaptıkları bölgeye göre ek ödeme yapılmaktadır.
  • İşçinin Unvanı: 4D işçilerine, unvanlarına göre ek ödeme yapılmaktadır.
  • İşçinin Kıdemi: 4D işçilerine, kıdemlerine göre ek ödeme yapılmaktadır.
  • İşçinin Performansı: 4D işçilerine, performanslarına göre teşvik ödemeleri yapılmaktadır.

4D İşçi Maaşlarında Gelecek Beklentiler

Ekonomik gelişmeler ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda, 4D işçi maaşlarında artışlar yaşanması beklenmektedir.


Yayımlandı

kategorisi