900 yıl yaşayan peygamber kimdir?

hqdefault.jpg (480×360)

Kuran’ı Kerim’de geçen ayetlere göre Hz. Nuh 950 sene yaşamıştır. Üstelik bu süreyi kavmiyle birlikte geçirmiştir. Yani bazı alimlere göre tüm hayatı 950 yıldan daha uzun bile olabilir.

Buna şaşırmamak gerekir. Zira Kurana göre ilk peygamberlerin pek çoğu çok uzun yıllar yaşadı. Bununla birlikte günümüzdeki modern alimler Kuranda geçen 950 senenin bizim takvime göre değil başka bir zaman ölçeğine göre düşünülmesi gerekir. Buna göre aslında peygamberler yüzlerce yıl yaşamaz, bu tamamen  bizim kullandığımız takvimle kuranda sözü edilen zaman biriminin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

noah.jpg (600×402)

Şimdi de SorularlaRisale.Com sitesinden konuyla ilgili bir alıntı yaparak yazımıza son verelim:

Hz. Nuh (as)’ın uzun yaşadığına dair deliller var:

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Nuh (a.s.) yaşıyla ilgili olarak şöyle denilmektedir:

“Andolsun ki. biz, Nuh’u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri­ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O’nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.” (Ankebut, 29/14 ve 15)

Görüldüğü gibi âyette Hz. Nuh (a.s.) dokuz yüz elli  yıl kavmiyle birlikte olduğu belirtilmiş; ancak bu sürenin onun bütün ömrü­nü veya peygamberlik süresinin tamamını ya da tufana kadar olan safhasını içine aldığına işaret edilmemiştir. Dolayısıyla ta­rihçiler bu süre hakkında farklı görüşler ortaya atmışlardır. Me­selâ, İbn Abbas, kendisinden aktarılan bir rivayette, bu rakamı onun bütün ömrü olarak kabul etmiştir.

35817_1198290996_large.jpg (1365×592)


Yayımlandı

kategorisi