Afad Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

AFAD Personeli Nasıl Olunur?

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de afet ve acil durumlara müdahale etmek, afet risklerini azaltmak ve afetlerden etkilenen vatandaşlara yardım etmek amacıyla kurulan bir devlet kurumudur. AFAD personeli, doğal afetlerde ve acil durumlarda kurtarma, tahliye, sağlık hizmetleri ve yardım dağıtımı gibi görevleri yerine getiren kişilerdir.

AFAD personeli olmak için öncelikle AFAD tarafından yapılan personel alım ilanlarına başvuru yapmak gerekir. AFAD personel alım ilanları, kurumun internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

AFAD personel alımı için genel şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak
 • Görevin gerektirdiği nitelikleri taşımak

AFAD personel alımı için özel şartlar ise alım yapılacak kadroya göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, arama kurtarma personeli olmak için en az 21 yaşında olmak ve 1,70 m boyunda olmak gerekir.

AFAD personel alımı için başvurular, kurumun internet sitesinde bulunan başvuru formu doldurularak yapılır. Başvuru formunda adayın kişisel bilgileri, eğitim durumu, iş deneyimi ve diğer bilgileri yer alır.

Başvurular, AFAD tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Başvurular, AFAD tarafından incelenir ve uygun görülen adaylar, sözlü mülakata çağrılır.

Sözlü mülakatta, adayın genel yetenek, bilgi ve becerileri değerlendirilir. Mülakatta başarılı olan adaylar, AFAD personeli olarak göreve başlarlar.

AFAD Personel Alımı Süreci

AFAD personel alımı süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Başvuru: AFAD tarafından yapılan personel alım ilanlarına başvuru yapmak
 • İnceleme: AFAD tarafından başvuruların incelenmesi
 • Sözlü mülakat: Uygun görülen adayların sözlü mülakata çağrılması
 • Mülakat: Adayın genel yetenek, bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi
 • Sonuç: Mülakatta başarılı olan adayların AFAD personeli olarak göreve başlaması

AFAD Personeli Olmanın Avantajları

AFAD personeli olmak, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • Görev bilinci ve sorumluluk duygusu yüksek olan kişiler için ideal bir meslektir.
 • Afet ve acil durumlarda insanların hayatını kurtarmak ve onlara yardım etmek gibi anlamlı bir görevi yerine getirmek mümkündür.
 • Devlet memuru olarak çalışmak ve düzenli bir gelir elde etmek mümkündür.
 • AFAD tarafından verilen eğitimler ve seminerler ile mesleki bilgi ve beceriler geliştirilebilir.

AFAD Personeli Olmanın Dezavantajları

AFAD personeli olmak, aşağıdaki dezavantajlara da sahiptir:

 • Afet ve acil durumlarda görev yapmak, riskli ve zorlayıcı olabilir.
 • İş yeri, Türkiye’nin herhangi bir yerinde olabilir.
 • Afet ve acil durum durumlarına göre mesai saatleri değişebilir.

Sonuç

AFAD personeli olmak, zorlu ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Ancak, bu mesleği seçen kişiler, anlamlı bir görevi yerine getirmek ve topluma faydalı olmak için büyük bir fırsata sahip olurlar.


Yayımlandı

kategorisi