Aihm Başvuru Sorgulama

AİHM Başvuru Sorgulama Nasıl Yapılır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi üyesi devletlerin vatandaşları tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruları inceleyen ve karara bağlayan uluslararası bir mahkemedir. AİHM’e bireysel başvuru yapabilmek için öncelikle başvurucunun AİHS’de düzenlenen temel hak ve özgürlüklerinden birinin ihlal edildiğini iddia etmesi gerekir. Başvurucunun başvurusu, AİHM tarafından kabul edilebilir bulunursa, mahkeme başvurucunun şikâyetlerini inceleyerek bir karar verir.

AİHM’e bireysel başvuru yapabilmek için öncelikle AİHM’in internet sitesinden bir başvuru formu doldurulması gerekir. Başvuru formunda başvurucunun kişisel bilgileri, başvuru konusu, başvuru gerekçeleri ve başvuruya ilişkin ek belgeler yer alır. Başvuru formu doldurulduktan sonra, imzalı olarak AİHM’e gönderilir.

AİHM’e bireysel başvuru yapmak için başvuru ücreti ödenmesi gerekir. Başvuru ücreti, başvurucunun gelirine göre değişmektedir. Başvuru ücreti, AİHM’in internet sitesinden öğrenilebilir.

AİHM’e bireysel başvuru yaptıktan sonra, başvurucunun başvurusu AİHM’in ilgili Dairesi tarafından incelenir. Daire, başvurunun kabul edilebilir olup olmadığını karara bağlar. Başvurunun kabul edilebilir bulunması halinde, başvurucunun başvurusu Büyük Daire’ye gönderilir. Büyük Daire, başvurucunun başvurusunu nihai olarak karara bağlar.

AİHM’e bireysel başvuru yaptıktan sonra, başvurucunun başvurusu hakkında bilgi edinmek için başvuru sorgulama işlemini yapması gerekir. AİHM başvuru sorgulama işlemi, AİHM’in internet sitesinden yapılabilir.

AİHM Başvuru Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

AİHM başvuru sorgulama işlemini yapmak için öncelikle AİHM’in internet sitesine giriş yapılır. Ardından, “Başvuru Sorgulama” sekmesine tıklanır. Açılan sayfada, başvurucunun başvuru numarasını ve başvuru tarihini girerek başvuru sorgulama işlemi başlatılır.

Başvuru sorgulama işlemi sonucunda, başvurucunun başvurusuna ilişkin bilgiler görüntülenir. Bu bilgiler arasında başvuru numarası, başvuru tarihi, başvuru konusu, başvuru gerekçeleri, başvurunun durumu ve başvurunun sonuçlanmasının muhtemel tarihi yer alır.

AİHM Başvuru Sorgulama İşlemi için Gerekli Bilgiler

AİHM başvuru sorgulama işlemi için başvurucunun başvuru numarasını ve başvuru tarihini bilmesi gerekir. Başvuru numarası, başvurucunun başvuru formunda doldurduğu “Başvuru Numarası” alanına verilen numaradır. Başvuru tarihi, başvurucunun başvuru formunda doldurduğu “Başvuru Tarihi” alanına yazdığı tarihtir.

Başvuru numarası ve başvuru tarihi bilgilerini bilmeyen başvurucular, AİHM’e e-posta veya posta yoluyla başvuru yaparak başvuru numaralarını öğrenebilirler.

AİHM Başvuru Sorgulama İşlemi ile İlgili Sorunlar

AİHM başvuru sorgulama işlemi sırasında bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

  • Başvuru numarası veya başvuru tarihi bilgilerinin yanlış girilmesi
  • AİHM’in internet sitesinin geçici olarak kapalı olması
  • AİHM’in internet sitesinin teknik sorunları

Bu gibi durumlarda, başvurucunun AİHM’e e-posta veya posta yoluyla başvuru yaparak sorunu çözmesi gerekir.

AİHM Başvuru Sorgulama İşleminin Önemi

AİHM başvuru sorgulama işlemi, başvurucunun başvurusuna ilişkin bilgi edinmesi için önemli bir işlemdir. Bu işlem sayesinde, başvurucunun başvurusunun durumu hakkında bilgi sahibi olması ve başvurunun sonuçlanmasının muhtemel tarihini öğrenmesi mümkündür.


Yayımlandı

kategorisi