Arabuluculuk Olma Şartları 2024-2025 Güncel

Arabuluculuk Olma Şartları

Arabuluculuk, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı, üçüncü bir kişi olan arabulucunun yardımıyla çözme yoludur. Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden (ADR) biridir ve tarafların kendileri için en uygun çözümü bulmalarına yardımcı olur.

Türkiye’de arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre, arabuluculuk, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde dava şartı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, bazı dava türlerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.

Arabulucu Olmanın Şartları

Arabulucu olmak için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • En az dört yıllık lisans eğitimi görmüş olmak
 • Avukat, noter, psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli kişiler veya arabuluculuk eğitimi almış kişilerden olmak
 • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak

Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk eğitimi, Adalet Bakanlığı tarafından akredite edilmiş eğitim kurumlarından alınabilir. Eğitim süresi en az 72 saattir ve teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Arabuluculuk Sınavı

Arabuluculuk sınavı, Adalet Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sınavda, arabuluculuk mevzuatı, arabuluculuk süreci ve teknikleri, iletişim becerileri, problem çözme becerileri gibi konularda sorular sorulur.

Arabuluculuk Sicili

Arabuluculuk sınavında başarılı olanlar, Adalet Bakanlığı tarafından tutulan Arabuluculuk Siciline kaydedilir. Sicile kayıtlı olan arabulucular, arabuluculuk faaliyeti yürütebilirler.

Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk ücreti, taraflarca serbestçe belirlenebilir. Ancak, Adalet Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesi dikkate alınır.

Arabuluculuk Mesleğinin Avantajları

Arabuluculuk, taraflar için birçok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlar şunlardır:

 • Daha hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm sağlar.
 • Tarafların kendileri için en uygun çözümü bulmalarına yardımcı olur.
 • Taraflar arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirir.
 • Mahkemeye gitmenin yarattığı stres ve gerginliği azaltır.

Sonuç olarak, arabuluculuk, taraflar için birçok avantaj sunan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu olmak için, yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekir.

Arabuluculuk Mesleğinin Zorlukları

Arabuluculuk mesleğinin bazı zorlukları da vardır. Bu zorluklar şunlardır:

 • Tarafların arabuluculuk sürecine katılmaya istekli olması gerekir.
 • Arabulucunun tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru anlaması gerekir.
 • Arabulucunun taraflar arasında adil bir çözüm bulmak için çabalaması gerekir.

Arabuluculuk mesleğini seçecek kişilerin, bu zorlukları göz önünde bulundurması gerekir.

Arabuluculuğun Geleceği

Arabuluculuk, günümüzde giderek daha yaygın olarak kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu durumun birkaç nedeni vardır. Bunlardan biri, davaların giderek daha uzun sürmesi ve daha maliyetli hale gelmesidir. Diğer bir neden ise, tarafların kendileri için en uygun çözümü bulmak istemeleridir.

Bu nedenlerden dolayı, arabuluculuk mesleğinin gelecekte de daha da yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir.


Yayımlandı

kategorisi