Att Maaşları 2018 2024-2025 Güncel

2018 ATT Maaşları

Acil Tıp Teknisyeni (ATT), hastalara ilk ve acil yardım sağlayan, hayati fonksiyonlarının devamı için gerekli müdahaleleri yapan sağlık personelidir. ATT’ler, hastane acil servislerinde, ambulanslarda ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadır.

2018 yılında ATT maaşları, memur maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda artmıştır. Buna göre, 10/2 kadro/dereceli ATT’lerin net maaşı 2.200 TL’dir. Bu maaşa ek olarak, sabit ek ödeme, döner sermaye (performans) ve yemek ücreti ödenmektedir.

Sabit Ek Ödeme

ATT’lere sabit olarak ödenen ek ödeme, kadro/dereceye göre değişmektedir. 10/2 kadro/dereceli ATT’lere sabit ek ödeme olarak 1.000,73 TL ödenmektedir.

Döner Sermaye (Performans)

ATT’lere, yaptıkları işin niteliğine ve performansına göre döner sermayeden ödeme yapılmaktadır. Döner sermaye ödemeleri, kuruma ve bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak, ATT’lere döner sermayeden 300-800 TL ödeme yapılmaktadır.

Yemek Ücreti

ATT’lere, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışıyor olmaları durumunda yemek ücreti ödenmektedir. Yemek ücreti, 245 TL’dir.

Toplam Maaş

ATT’lerin toplam maaşı, net maaş, sabit ek ödeme, döner sermaye ve yemek ücreti toplamından oluşmaktadır. Ortalama olarak, ATT’lerin toplam maaşı 3.500-4.000 TL civarındadır.

Fazla Mesai Ücreti

ATT’ler, fazla mesai yaparlarsa, fazla mesai ücreti de alırlar. Fazla mesai ücreti, saatlik ücretin 1,5 katı olarak ödenmektedir.

Yıllık İzin Ücreti

ATT’ler, yıllık izinlerini kullandıkları dönemde izin ücreti de alırlar. İzin ücreti, yıllık izin süresince elde edilen brüt ücretten hesaplanır.

Özel Sektörde ATT Maaşları

Özel sektörde çalışan ATT’lerin maaşları, kamuda çalışan ATT’lerin maaşlarından daha yüksek olabilmektedir. Özel sektörde çalışan ATT’lerin maaşı, kuruma, bölgeye ve deneyime göre değişiklik göstermektedir.

ATT Maaşlarına Etki Eden Faktörler

ATT maaşlarına etki eden faktörler şunlardır:

  • Kadro/Derece
  • Performans
  • Kurum
  • Bölge
  • Deneyim

ATT Maaşlarının Geleceği

ATT maaşları, önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bunun nedeni, ATT mesleğinin öneminin giderek artmasıdır. ATT’ler, hastalara hayati önem taşıyan müdahalelerde bulunmaktadır. Bu nedenle, ATT’lere daha iyi maaşlar ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Sonuç

ATT maaşları, 2018 yılında memur maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda artmıştır. ATT’lerin toplam maaşı, ortalama olarak 3.500-4.000 TL civarındadır. Özel sektörde çalışan ATT’lerin maaşları, kamuda çalışan ATT’lerin maaşlarından daha yüksek olabilmektedir. ATT maaşlarına etki eden faktörler şunlardır: kadro/derece, performans, kurum, bölge ve deneyim. ATT maaşları, önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi beklenmektedir.


Yayımlandı

kategorisi