Avukatlık Maaşları 2024-2025 Güncel

2023 yılı itibari ile avukatlık maaşları, çalışılan sektöre, deneyime, uzmanlık alanına ve işyerinin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Kamuda çalışan avukatlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre maaş alırlar. 2023 Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte kamuda çalışan avukatların maaşlarına %41,69 zam yapılmıştır. Buna göre, 1/4 derecesinde mesleğe yeni başlayan bir avukatın maaşı 20131 TL’den 23663 TL’ye yükselmiştir.

Özel sektörde çalışan avukatlar, genellikle sabit bir maaş ve dosya bazlı prim uygulamasıyla çalışırlar. Sabit maaş, deneyime ve uzmanlık alanına göre değişiklik gösterir. Dosya bazlı primler ise, avukatın kazandığı dava sayısına ve davaların büyüklüğüne göre değişir.

Ortalama avukat maaşı, 2023 yılı itibari ile 31.300 TL‘dir. En düşük avukat maaşı 16.120 TL iken, en yüksek avukat maaşı 42.840 TL‘dir.

Avukat maaşlarını etkileyen faktörler

  • Çalışılan sektör: Kamuda çalışan avukatların maaşları, özel sektörde çalışan avukatlara göre daha düşüktür.
  • Deneyim: Deneyimli avukatların maaşları, yeni mezun avukatlara göre daha yüksektir.
  • Uzmanlık alanı: Bazı uzmanlık alanları, diğerlerinden daha yüksek maaşlara sahiptir. Örneğin, ceza hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi alanlar, daha yüksek maaşlara sahiptir.
  • İşyerinin büyüklüğü: Büyük işyerlerinde çalışan avukatların maaşları, küçük işyerlerinde çalışan avukatlara göre daha yüksektir.

Avukatların kazançları

Avukatların kazançlarını etkileyen bir diğer faktör de, avukatlık dışındaki kazançlardır. Avukatlar, davaları kazandıkları takdirde, davadan ücret alırlar. Ayrıca, avukatlar, danışmanlık ve bilirkişilik gibi hizmetler de sunarak ek kazanç sağlayabilirler.


Yayımlandı

kategorisi