Başöğretmen Olma Şartları 2024-2025 Güncel

Başöğretmen Olma Şartları

Başöğretmenlik, Türkiye’de eğitim alanındaki en üst kariyer basamağıdır. Başöğretmenler, uzman öğretmenlerin en az 10 yıl kıdeme sahip olması ve başöğretmenlik yazılı sınavında başarılı olması durumunda bu unvana sahip olabilirler.

Başöğretmenlik için gerekli şartlar şunlardır:

  • Öğretmen olmak: Eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmen (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları dâhil) olmak.
  • Kıdem: Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 10 yıl, başöğretmenlik için ise uzman öğretmenlikte 10 yıl kıdeme sahip olmak.
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak: Öğretmenlik mesleği ahlakı açısından kıdem ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak.
  • Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak: Başöğretmenlik Eğitim Programını başarıyla tamamlayan öğretmenlere, “Başöğretmenlik Eğitim Programını Tamamladım” belgesi verilir.
  • Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak: Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları, başöğretmenlik unvanı alan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan bir çalışma programıdır. Bu çalışmalara katılan öğretmenlere, “Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını Tamamladım” belgesi verilir.

Başöğretmenlik yazılı sınavı

Başöğretmenlik yazılı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve uygulanacak bir sınavdır. Sınavda adaylara, eğitim bilimleri ve öğretim yöntemleri ile ilgili çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Sınavda 100 soru sorulacak ve 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekir.

Başöğretmenlik unvanının sağladığı haklar

Başöğretmenlik unvanı, öğretmenlere aşağıdaki haklar sağlar:

  • Aylık ek ödeme: Başöğretmenler, uzman öğretmenlere göre daha yüksek bir aylık ek ödeme alır.
  • İzin hakkı: Başöğretmenler, uzman öğretmenlere göre daha fazla izin hakkına sahiptir.
  • Kurum içi görevlendirme: Başöğretmenler, uzman öğretmenlere göre daha üst düzeyde kurum içi görevlere atanabilir.
  • Eğitim öğretim faaliyetlerinde görev alma: Başöğretmenler, eğitim öğretim faaliyetlerinde daha fazla görev alabilir.

Başöğretmenlik için başvuru süreci

Başöğretmenlik için başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular, öğretmenlerin elektronik ortamda MEBBİS sistemi üzerinden yapılır.

Başöğretmenlik başvurusunda bulunan adayların, başvuru şartlarına sahip olup olmadıkları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak bir inceleme sonucunda belirlenir. Başvuru şartlarına sahip olan adaylar, başöğretmenlik yazılı sınavına katılmaya hak kazanır.

Sonuç olarak, başöğretmenlik, Türkiye’de eğitim alanındaki en üst kariyer basamağıdır. Bu unvana sahip olmak için, öğretmenlerin uzman öğretmenlik için gerekli şartları taşıması ve başöğretmenlik yazılı sınavında başarılı olması gerekir.

Başöğretmenlik unvanının, öğretmenlere hem maddi hem de manevi anlamda önemli avantajlar sağladığı söylenebilir. Başöğretmenler, daha yüksek bir aylık ek ödeme alır, daha fazla izin hakkına sahiptir, kurum içi görevlerde daha üst düzeyde görev alabilir ve eğitim öğretim faaliyetlerinde daha fazla görev alabilir.

Başöğretmen olmak isteyen öğretmenler, yukarıda belirtilen şartları dikkatlice inceleyerek başvuru sürecini takip etmelidir.


Yayımlandı

kategorisi