Belediyede Memur Maaşları 2022 2024-2025 Güncel

2023 Belediyede Memur Maaşları

Belediyeler, Türkiye’nin yerel yönetim organlarıdır. Belediyeler, şehirlerin ve kasabaların altyapısını, hizmetlerini ve sosyal etkinliklerini sağlamaktan sorumludur. Belediyelerde çalışan memurlar, kamu hizmeti sunan ve maaşlarını devletten alan kişilerdir.

2023 yılında belediyelerde çalışan memurların maaşları, 2022 yılında yapılan zamlar doğrultusunda yeniden belirlenmiştir. Buna göre, en düşük belediye memur maaşı 11.400 TL’den 22.000 TL’ye yükselmiştir.

Belediye memur maaşları, unvan, derece, kademe, kıdem yılı, ek gösterge, özel hizmet tazminatı oranı, ek ödeme oranı ve yan ödeme puanı gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

Belediye Memur Maaşlarına Etki Eden Faktörler

Belediye memur maaşlarına etki eden faktörler şunlardır:

 • Unvan: Belediye memurları, unvanlarına göre farklı maaşlar almaktadır. Örneğin, mühendis, doktor, avukat, öğretmen gibi unvanlara sahip memurlar, daha yüksek maaşlar almaktadır.
 • Derece: Belediye memurları, derecelerine göre farklı maaşlar almaktadır. Derece, memurun kariyer basamaklarını ifade eder.
 • Kademe: Belediye memurları, kademelerine göre farklı maaşlar almaktadır. Kademe, memurun hizmet süresini ifade eder.
 • Kıdem yılı: Belediye memurları, kıdem yıllarına göre farklı maaşlar almaktadır. Kıdem yılı, memurun hizmet süresini ifade eder.
 • Ek gösterge: Ek gösterge, memurun emekli maaşını ve ikramiyesini etkileyen bir faktördür.
 • Özel hizmet tazminatı oranı: Özel hizmet tazminatı oranı, memurun çalıştığı birim ve yaptığı göreve göre değişen bir faktördür.
 • Ek ödeme oranı: Ek ödeme oranı, memurun aldığı ek ödemenin miktarını belirleyen bir faktördür.
 • Yan ödeme puanı: Yan ödeme puanı, memurun aldığı yan ödemenin miktarını belirleyen bir faktördür.

Belediyede Memur Olmanın Avantajları

Belediyede memur olmanın avantajları şunlardır:

 • Devlet garantili maaş ve yan haklar: Belediye memurları, devlet garantili maaş ve yan haklar almaktadır. Bu haklar, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, sağlık sigortası, yıllık izin, yıllık izin harçlığı, ikramiye gibi unsurları kapsamaktadır.
 • İş güvenliği: Belediye memurları, iş güvencesi kapsamındadır. Bu nedenle, işsizlik durumunda işsizlik maaşı alabilmektedirler.
 • Sosyal haklar: Belediye memurları, sosyal haklar kapsamındadır. Bu haklar, cenaze yardımı, doğum yardımı, aile yardımı, eş yardımı, çocuk yardımı, lojman gibi unsurları kapsamaktadır.

Belediyede Memur Olmanın Dezavantajları

Belediyede memur olmanın dezavantajları şunlardır:

 • Sürekli çalışma: Belediye memurları, genellikle sürekli çalışmaktadır. Bu nedenle, mesai saatleri dışında da çalışma gerekebilmektedir.
 • Yüksek iş yükü: Belediye memurları, genellikle yüksek iş yükü ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, yoğun bir çalışma temposu yaşanabilmektedir.
 • Kısıtlı kariyer imkanları: Belediye memurları, genellikle sınırlı kariyer imkanları ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, yükselmek için uzun yıllar çalışmak gerekebilmektedir.

Belediyede Memur Olmak İçin Gerekli Şartlar

Belediyede memur olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • En az lise mezunu olmak
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek bir sağlık sorununun bulunmaması

Yayımlandı

kategorisi