İçeriğe geç

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Olma Şartları 2024-2025 Güncel

389F6E089B83Aa56C3Cc079353C9Fbb5Ababb973 1

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Olma Şartları

Belediyeler, kamu hizmetlerini yürütmek üzere ihtiyaç duydukları personel ihtiyacını, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, açıktan atama, sözleşmeli personel alımı, işçi alımı gibi çeşitli yöntemlerle karşılamaktadır.

Sözleşmeli personel nedir?

Sözleşmeli personel, belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmeyen, belirli bir süre için, belirli bir görev yapmak üzere istihdam edilen personeldir.

Belediyelerde sözleşmeli personel olma şartları nelerdir?

Belediyelerde sözleşmeli personel olmak için genel olarak aşağıdaki şartlar aranır:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Başvuru yapılan unvanı için gerekli olan mesleki bilgi ve yetkinliğe sahip olmak

Belediyelerde sözleşmeli personel alımı nasıl yapılır?

Belediyelerde sözleşmeli personel alımı, belediyelerin ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre yapılır. Belediyeler, ihtiyaç duydukları pozisyonları, belirledikleri kriterler doğrultusunda ilan eder. İlanda, başvuru şartları, başvuru şekli ve tarihleri, sınav ve değerlendirme usulleri gibi bilgiler yer alır.

Belediyelerde sözleşmeli personel alımı, genel olarak aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • İlan
 • Başvuru
 • Sınav
 • Sonuçların ilanı

Belediyelerde sözleşmeli personel maaşları ne kadardır?

Belediyelerde sözleşmeli personel maaşları, unvan, derece, kıdem gibi çeşitli faktörlere göre değişmektedir. Genel olarak, sözleşmeli personel maaşları, brüt 4.500 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir.

Belediyelerde sözleşmeli personel olmanın avantajları nelerdir?

Belediyelerde sözleşmeli personel olmanın bazı avantajları şunlardır:

 • Devlet memuru olmanın sağladığı bazı haklara sahip olmak
 • Düzenli bir gelir elde etmek
 • Sosyal güvenlik güvencesi elde etmek
 • KPSS puanı ile başvuru yapabilmek

Belediyelerde sözleşmeli personel olmanın dezavantajları nelerdir?

Belediyelerde sözleşmeli personel olmanın bazı dezavantajları şunlardır:

 • Sözleşmeli personel, devlet memuru statüsünde değildir.
 • Sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir.
 • Sözleşmeli personelin, devlet memurlarına tanınan bazı haklar yoktur.

Belediyelerde sözleşmeli personel olmak için ne yapmalıyım?

Belediyelerde sözleşmeli personel olmak için, öncelikle belediyelerin açtığı ilanlara başvuru yapmanız gerekmektedir. İlanlarda, başvuru şartları, başvuru şekli ve tarihleri, sınav ve değerlendirme usulleri gibi bilgiler yer alır.

Başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ilana belirtilen şekilde başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz kabul edilirse, belediye tarafından yapılacak sınava katılmanız gerekmektedir. Sınavda başarılı olursanız, belediye tarafından size teklif edilen sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.

Belediyelerde sözleşmeli personel olmak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Belediyelerin internet sitelerini takip ederek, sözleşmeli personel alımı ilanlarını takip edin.
 2. İlana başvuru şartlarına uygun olduğunuzu kontrol edin.
 3. İlanda belirtilen şekilde başvuru formunu doldurup, gerekli belgeleri ekleyin.
 4. Başvurunuzu, ilanda belirtilen tarihe kadar belediyeye

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir