Bilgisayar Mühendisliği Sıralama 2024-2025 Güncel

Bilgisayar Mühendisliği Sıralaması

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayarların donanım, yazılım ve ağlarını tasarlama, geliştirme ve yönetme ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisleri, bilgisayarların nasıl çalıştığını ve nasıl geliştirilebileceğini anlamalarına yardımcı olan matematik, bilim ve mühendislik konularında eğitim alırlar.

Bilgisayar mühendisliği sıralaması, Türkiye’deki bilgisayar mühendisliği programlarının kalitesini ve rekabet gücünü gösteren bir ölçüdür. Sıralamalar, programların akademik kadrosu, araştırma faaliyetleri, mezun istihdamı ve diğer faktörleri dikkate alarak yapılır.

Türkiye’de Bilgisayar Mühendisliği Sıralaması

Türkiye’de bilgisayar mühendisliği sıralaması, YÖK tarafından her yıl yayınlanan “Yükseköğretim Program Atlası”nda yayınlanmaktadır. Atlas, Türkiye’deki tüm üniversitelerin ve programlarının taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve diğer bilgilerini içermektedir.

2024 yılı itibariyle Türkiye’de bilgisayar mühendisliği sıralamasında ilk 5 sırada yer alan üniversiteler şunlardır:

 1. Bilkent Üniversitesi
 2. İstanbul Teknik Üniversitesi
 3. Boğaziçi Üniversitesi
 4. Hacettepe Üniversitesi
 5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bu üniversiteler, bilgisayar mühendisliği alanında güçlü akademik kadrolara, kapsamlı araştırma altyapılarına ve yüksek mezun istihdam oranlarına sahiptir.

Bilgisayar Mühendisliği Sıralaması Nasıl Hesaplanır?

Bilgisayar mühendisliği sıralaması, aşağıdaki faktörleri dikkate alarak hesaplanır:

 • Akademik kadro: Programda görev yapan öğretim üyelerinin nitelikleri ve deneyimleri.
 • Araştırma faaliyetleri: Programda yürütülen araştırmaların niteliği ve çıktıları.
 • Mezun istihdamı: Programdan mezun olan öğrencilerin iş bulma oranları ve kazançları.
 • Diğer faktörler: Programın akreditasyon durumu, uluslararasılaşma oranı ve öğretim teknolojileri kullanımı gibi faktörler.

Bu faktörler, programların kalitesini ve rekabet gücünü değerlendirmek için farklı ağırlıklarla çarpılarak bir puanlama sistemi oluşturulur. Puanlama sistemi sonucunda, programlar arasında bir sıralama yapılır.

Bilgisayar Mühendisliği Sıralamalarının Önemi

Bilgisayar mühendisliği sıralamaları, öğrencilerin üniversite tercihleri için önemli bir referans kaynağıdır. Sıralamalar, öğrencilerin programların kalitesini ve rekabet gücünü karşılaştırmasına yardımcı olur.

Sıralamalar ayrıca, üniversitelerin ve programların kendilerini geliştirmeleri için bir yol göstericidir. Sıralamalarda üst sıralarda yer almak, üniversitelerin akademik ve araştırma faaliyetlerini geliştirmeleri, mezun istihdam oranlarını artırmaları ve uluslararasılaşma çalışmalarını hızlandırmaları için bir motivasyon kaynağıdır.

Bilgisayar Mühendisliği Sıralamalarının Geleceği

Bilgisayar mühendisliği, teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte giderek daha önemli hale gelen bir meslektir. Bu nedenle, bilgisayar mühendisliği sıralamalarının önemi de artmaktadır.

Sıralamalar, öğrencilerin üniversite tercihlerini yaparken daha bilinçli kararlar almalarını sağlayarak, bilgisayar mühendisliği alanındaki kalitenin artmasına katkıda bulunacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Sıralamalarında Başarılı Olmak İçin Öneriler

Bilgisayar mühendisliği sıralamalarında başarılı olmak için öğrencilerin aşağıdaki önerileri dikkate almaları faydalı olacaktır:

 • Matematik, fen ve mühendislik konularında güçlü bir temel oluşturmak.
 • Bilgisayar bilimleri ve yazılım geliştirme konularında kendini geliştirmek.
 • Araştırma faaliyetlerine katılmak.
 • Uluslararasılaşma çalışmalarına katılmak.

Bu önerileri dikkate alarak, öğrenciler bilgisayar mühendisliği alanında yüksek bir sıralamaya yerleşme şanslarını artırabilirler.


Yayımlandı

kategorisi