Bilim Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı

Bilim (science) kelimesinin kökeni Latince bilgi demek olan scientia kelimesine dayanır. Bilim, gözle görülür kanıtlara dayanarak doğal dünyanın tarihini ve nasıl çalıştığını anlamaya yönelik toplu bir insan çabasıdır. Doğal süreçlerin kontrollü deneylerle taklit edilmesi ve doğal olayların gözlemlenmesiyle yapılır.

Bilimi Nasıl Tanımlarız?

Bilim aslında bir çeşit bilgi edinme sistemine işaret eder. Bu sistem, deney ve gözlem yaparak doğal olayları tanımlar ve açıklar.

Bilim kelimesi insanların bu sistemi kullanarak edindiği organize bilgiler bütününe de işaret etmektedir.

Daha anlaşılır bir dille söyleyecek olursak, bilim kelimesinin tanımı; bir çalışma alanı veya bu çalışma alanından elde edilmiş bilgilerdir.

Bilimin Amacı Nedir?

Bilimin amacını açıklayan en genel tanıma göre, bilimin amacı gerçekliğin yararlı (kullanışlı) bir modelini ortaya koymaktır.

Bilimsel araştırmaların büyük çoğunluğu bilimsel metodu kullanır.

Yukarıdaki cümlede tanımlanan bilim daha çok teorik bilim olarak bilinir ve bu yönüyle uygulamalı bilimden ayrılır. Uygulamalı bilim ise insanların ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalardır.

Bilim Adamı Kimdir?

Bilimin belirli bir dalında uzmanlaşmış olan ve bu alanda çalışan kişiye denir.

Daha genel bir ifadeyle, bilimsel bir dalda çalışan herhangi biridir.

Bilimin Farklı Dalları

Bilim dalları iki ana kategoriye ayrılır:

  • Doğal bilim, doğal dünyanın araştırılması
  • Sosyal bilim, insan davranışları ve toplumun sistematik olarak araştırılması

Çok sayıda alt bilim dalları vardır. Tüm bilim dallarının listesine buraya tıklayarak Wikipedia sayfasından ulaşabilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi