İçeriğe geç

Çevre Temizlik Vergisi Sorgulama

6Dd1067173F0C76C5D2Fe209657Cdfd9A2D0Ec41 1

Çevre Temizlik Vergisi Sorgulama

Çevre temizlik vergisi, belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinin karşılanması amacıyla tahsil edilen bir vergidir. Bu vergi, her yıl belediye tarafından belirlenen tarifeye göre hesaplanır ve ilgili belediye tarafından mükelleflere tahakkuk ettirilir.

Çevre Temizlik Vergisi Hesaplama

Çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 1,50 TL, diğer belediyelerde metreküp başına 1,10 TL olarak hesaplanır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi ise metreküp başına 55 kuruş olarak hesaplanır.

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır:

Binanın Kullanım Amacı Vergi Oranı (%)
İşyeri %10
Ticarethane %10
Fabrika, imalathane ve benzeri işyerleri %10
Gösteri ve eğlence yerleri %15
Eğitim kurumları %5
Hastane, dispanser ve benzeri sağlık kurumları %5
Dini tesisler %5
Sosyal hizmet kurumları %5
Kamu binaları %5

Vergi Borcu Sorgulama

Çevre temizlik vergisi borcunuzu e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bunun için öncelikle e-Devlet Kapısı’na giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Vergi Borcu Sorgulama” yazmanız ve çıkan sonuçlardan ilgili hizmeti seçmeniz yeterlidir.

Vergi borcunuzu sorguladıktan sonra, borcunuzu e-Devlet Kapısı üzerinden veya belediyenin veznesine giderek ödeyebilirsiniz.

E-Devlet Kapısı Üzerinden Çevre Temizlik Vergisi Sorgulama

e-Devlet Kapısı üzerinden çevre temizlik vergisi sorgulama işlemini şu şekilde yapabilirsiniz:

 1. e-Devlet Kapısı’na giriş yapın.
 2. Arama çubuğuna “Vergi Borcu Sorgulama” yazın.
 3. Çıkan sonuçlardan “Vergi Borcu Sorgulama” hizmetini seçin.
 4. Kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapın.
 5. Açılan sayfada, sorgulama yapmak istediğiniz vergi türünü ve vergi numaranızı girin.
 6. Sorgulama butonuna tıklayın.

Belediyenin Veznesinden Çevre Temizlik Vergisi Ödeme

Belediyenin veznesinden çevre temizlik vergisi ödeme işlemini şu şekilde yapabilirsiniz:

 1. Belediyenin veznesine gidin.
 2. Kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
 3. Vergi tahakkuk fişini veya vergi borcunuzu gösteren e-Devlet çıktısını verin.
 4. Ödemenizi yapın.

Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Süresi

Çevre temizlik vergisi, her yıl 2 eşit taksitte ödenir. Birinci taksit ödeme süresi mayıs ayının sonu, ikinci taksit ödeme süresi ise kasım ayının sonudur.

Çevre Temizlik Vergisi Ödemelerinde İndirim

Çevre temizlik vergisi ödemelerinde aşağıdaki indirimler uygulanır:

 • Engelli vatandaşlara %50 indirim uygulanır.
 • 65 yaş ve üzeri vatandaşlara %25 indirim uygulanır.
 • Şehit yakınlarına %25 indirim uygulanır.

Çevre Temizlik Vergisi Ödemelerinde Ceza

Çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ve faiz uygulanır.

Sonuç olarak, çevre temizlik vergisi, belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinin karşılanması amacıyla tahsil edilen bir vergidir. Bu vergi, her yıl belediye tarafından belirlenen tarifeye göre hesaplanır ve ilgili belediye tarafından mükelleflere tahakkuk ettirilir. Çevre temizlik vergisi borcunuzu e-Devlet Kapısı üzerinden veya belediyenin veznesine giderek ödeyebilirsiniz.

Ek Bilgiler

 • Çevre temizlik vergisi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması amacıyla

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir