Cumhurbaşkanı Olma Şartları 2024-2025 Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Olmak İçin Gerekli Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet başkanı ve Başkomutanıdır. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından seçilen ve beş yıllık bir görev süresi olan bir kişidir. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin iç ve dış politikasını belirleyen ve yürüten en üst yetkilidir.

Cumhurbaşkanı olmak için gerekli şartlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, Cumhurbaşkanı olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Ayrılmamış ve atılmamış olmak
 • Onsekiz yaşını doldurmuş olmak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak
 • Kırk yaşını doldurmuş olmak
 • Yükseköğrenim yapmış olmak
 • Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak

Türk Vatandaşı Olmak

Cumhurbaşkanı olmak için ilk şart, Türk vatandaşı olmaktır. Bu şart, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsurlarından biri olan Türk milletine mensup olma şartıdır. Cumhurbaşkanı adayının Türk vatandaşı olması, onun Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini ve çıkarlarını temsil edebileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Ayrılmamış ve Atılmamış Olmak

Cumhurbaşkanı adayının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrılmamış ve vatandaşlıktan çıkarılmamış olması gerekir. Bu şart, Cumhurbaşkanı adayının Türkiye Cumhuriyeti’ne olan bağlılığını ve sadakatini gösterir.

Onsekiz Yaşını Doldurmuş Olmak

Cumhurbaşkanı adayının, onsekiz yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu şart, Cumhurbaşkanı adayının yeterli bir olgunluğa ve karar verme yeteneğine sahip olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Yapmış Olmak

Cumhurbaşkanı adayının, erkek olması halinde askerlik hizmetini yapmış olması gerekir. Bu şart, Cumhurbaşkanı adayının ülkesini savunmaya hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Kırk Yaşını Doldurmuş Olmak

Cumhurbaşkanı adayının, kırk yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu şart, Cumhurbaşkanı adayının yeterli bir deneyim ve birikime sahip olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Yükseköğrenim Yapmış Olmak

Cumhurbaşkanı adayının, yükseköğrenim yapmış olması gerekir. Bu şart, Cumhurbaşkanı adayının gerekli bilgi ve birikime sahip olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Milletvekili Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmak

Cumhurbaşkanı adayının, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması gerekir. Bu şart, Cumhurbaşkanı adayının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçilmeye uygun olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Cumhurbaşkanı Adaylığı

Cumhurbaşkanı adaylığı, TBMM üyeleri, siyasi partiler ve en az yüz bin seçmen tarafından yapılabilir. TBMM üyeleri, kendi aralarından veya dışından bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı gösterebilirler. Siyasi partiler, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamının tek başına ya da birlikte hesaplandığında yüzde beşi geçen siyasi partiler veya yüz bin seçmen, bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı gösterebilirler.

Cumhurbaşkanı Seçimi

Cumhurbaşkanı seçimi, beş yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanı seçimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev süresi dolmadan önce de yapılabilir. Cumhurbaşkanı seçimi, tüm Türkiye’de genel oyla yapılır. Cumhurbaşkanı, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, cumhurbaşkanı seçilir.

Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet başkanı ve Başkomutanıdır. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yürütme yetkisini kullanır
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni toplantıya çağırır
 • Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırır
 • Milletvekillerinin seçimlerini yeniler
 • Yükseköğretim Kurulu’nu kurar ve üyeleri atar
 • **Yük

Yayımlandı

kategorisi