Devlet Demiryolları Memur Maaşları 2024-2025 Güncel

Devlet Demiryolları Memur Maaşları 2023

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye’nin demiryolu ulaşımını sağlayan, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, iktisadi devlet teşekkülüdür. TCDD, 1927 yılında kurulmuştur ve günümüzde 20 binin üzerinde çalışanı bulunmaktadır.

TCDD memur maaşları, 2023 yılı itibarıyla, en düşük 11.400 TL, en yüksek ise 19.220 TL olarak belirlenmiştir. Maaşlar, unvan, derece, kıdem ve ek ödemeler gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

TCDD Memur Maaşlarına Etki Eden Faktörler

TCDD memur maaşlarına etki eden faktörler şunlardır:

  • Unvan: TCDD’de memurlar, unvanlarına göre farklı maaşlar almaktadır. Örneğin, makinistlerin maaşları, gişe memurlarının maaşlarından daha yüksektir.
  • Derece: TCDD’de memurlar, derecelerine göre farklı maaşlar almaktadır. Örneğin, 1. derece memurların maaşları, 3. derece memurların maaşlarından daha yüksektir.
  • Kıdem: TCDD’de memurlar, kıdemlerine göre farklı maaşlar almaktadır. Örneğin, 10 yıllık kıdemi olan bir memurun maaşı, 5 yıllık kıdemi olan bir memurun maaşından daha yüksektir.
  • Ek ödemeler: TCDD memurlarının maaşlarına, aile yardımı, çocuk yardımı, ikramiye gibi ek ödemeler de eklenmektedir.

TCDD Memur Maaş Tablosu

TCDD memur maaşlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Unvan Derecesi Maaş (TL)
Makinist 1 19.220
Makinist 2 17.760
Makinist 3 16.300
Gişe Memuru 1 13.340
Gişe Memuru 2 12.320
Gişe Memuru 3 11.300

TCDD Memur Maaş Zamları

TCDD memur maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanmaktadır. 2023 yılı Ocak ayında yapılan zam oranı %36,08 olarak belirlenmiştir. Temmuz ayında yapılacak zam oranı ise henüz belli değildir.

TCDD Memur Maaş Hesaplama

TCDD memur maaşı hesaplanırken, aşağıdaki formül kullanılmaktadır:

Maaş = Temel Ücret + Ek Ödemeler

Temel ücret, unvan, derece ve kıdeme göre belirlenmektedir. Ek ödemeler ise aile yardımı, çocuk yardımı, ikramiye gibi unsurlardan oluşmaktadır.

TCDD Memur Maaş Başvurusu

TCDD’de memur olmak için, KPSS sınavına girmek ve yeterli puanı almak gerekmektedir. KPSS sınavında başarılı olan adaylar, TCDD’nin açtığı memur alım ilanlarına başvuruda bulunabilmektedir.

TCDD’de memur olmak isteyen adayların, TCDD’nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzuna göre başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular, genellikle online olarak yapılmaktadır.

Sonuç

TCDD memur maaşları, 2023 yılı itibarıyla, en düşük 11.400 TL, en yüksek ise 19.220 TL olarak belirlenmiştir. Maaşlar, unvan, derece, kıdem ve ek ödemeler gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.


Yayımlandı

kategorisi