Devlet Hava Meydanları Maaşları 2024-2025 Güncel

Devlet Hava Meydanları Maaşları

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye’nin havalimanlarının işletmesini ve işletilmesini sağlayan kamu kuruluşudur. DHMİ bünyesinde çalışan personel, farklı meslek gruplarından ve unvanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle, DHMİ maaşları da meslek grubuna, unvana, kıdeme ve diğer unsurlara göre değişiklik göstermektedir.

DHMİ Memur Maaşları

DHMİ bünyesinde en yaygın olarak istihdam edilen personel grubu memurlardır. Memurlar, kadrolu olarak çalışan ve devlet memuru sıfatı taşıyan kişilerdir. DHMİ memur maaşları, 2023 yılı itibarıyla şu şekildedir:

 • En düşük memur maaşı: 12.000 TL
 • Ortalama memur maaşı: 13.000 TL
 • En yüksek memur maaşı: 14.000 TL

Memur maaşları, memurun hizmet yılına ve derecesine göre artmaktadır. Örneğin, 10 yıllık hizmet süresine sahip bir memurun maaşı, 5 yıllık hizmet süresine sahip bir memurdan daha yüksektir. Ayrıca, memurun derecesi arttıkça maaşı da artmaktadır.

DHMİ Tekniker Maaşları

DHMİ bünyesinde tekniker olarak çalışan personel, havalimanlarının teknik altyapısını ve sistemlerini tasarlayan, inşa eden ve işleten kişilerdir. DHMİ tekniker maaşları, 2023 yılı itibarıyla şu şekildedir:

 • En düşük tekniker maaşı: 7.000 TL
 • Ortalama tekniker maaşı: 8.000 TL
 • En yüksek tekniker maaşı: 9.000 TL

Teknisyen maaşları, teknikerin eğitim seviyesine ve kıdemine göre artmaktadır. Örneğin, lisans mezunu bir teknisyenin maaşı, ön lisans mezunu bir teknisyenden daha yüksektir. Ayrıca, teknisyenin kıdemi arttıkça maaşı da artmaktadır.

DHMİ Mühendis Maaşları

DHMİ bünyesinde mühendis olarak çalışan personel, havalimanlarının inşası, işletilmesi ve geliştirilmesi için gerekli olan teknik çalışmaları yürüten kişilerdir. DHMİ mühendis maaşları, 2023 yılı itibarıyla şu şekildedir:

 • En düşük mühendis maaşı: 10.000 TL
 • Ortalama mühendis maaşı: 11.000 TL
 • En yüksek mühendis maaşı: 12.000 TL

Mühendis maaşları, mühendisin eğitim seviyesine, kıdemine ve uzmanlık alanına göre artmaktadır. Örneğin, doktora derecesine sahip bir mühendisin maaşı, lisans derecesine sahip bir mühendisten daha yüksektir. Ayrıca, mühendisin kıdemi arttıkça maaşı da artmaktadır.

DHMİ Hava Trafik Kontrolörü Maaşları

DHMİ bünyesinde hava trafik kontrolörü olarak çalışan personel, havalimanlarında hava trafiğini kontrol eden kişilerdir. Hava trafik kontrolörleri, hava güvenliği için kritik öneme sahip bir görevi yerine getirmektedir. Bu nedenle, hava trafik kontrolörlerinin maaşları da diğer meslek gruplarına göre daha yüksektir.

DHMİ hava trafik kontrolörü maaşları, 2023 yılı itibarıyla şu şekildedir:

 • En düşük hava trafik kontrolörü maaşı: 35.000 TL
 • Ortalama hava trafik kontrolörü maaşı: 40.000 TL
 • En yüksek hava trafik kontrolörü maaşı: 50.000 TL

Hava trafik kontrolörü maaşları, hava trafik kontrolörünün deneyimine ve kıdemine göre artmaktadır. Örneğin, deneyimli bir hava trafik kontrolörünün maaşı, yeni başlayan bir hava trafik kontrolöründen daha yüksektir.

DHMİ Maaşlarına Etki Eden Diğer Unsurlar

DHMİ maaşlarına etki eden diğer unsurlar şunlardır:

 • Yabancı dil bilgisi: İngilizce ve diğer yabancı dilleri bilen personel, yabancı dil tazminatı alabilmektedir.
 • Özel hizmet tazminatı: Bazı görevlerde çalışan personel, özel hizmet tazminatı alabilmektedir.
 • Ek ödeme: Bazı dönemlerde, personellere ek ödeme yapılmaktadır.

Sonuç

DHMİ maaşları, meslek grubuna, unvana, kıdeme ve diğer unsurlara göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, DHMİ bünyesinde çalışan personel, ortalamanın üzerinde bir maaş almaktadır.


Yayımlandı

kategorisi