Devlet Memuru Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

Devlet Memuru Nasıl Olunur?

Devlet memuru, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli olarak istihdam edilen ve belirli bir kadroya atanmış kişiye verilen isimdir. Devlet memurları, görevlerini liyakat, ehliyet, sadakat ve tarafsızlık ilkelerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler.

Devlet memuru olmak için gerekli şartlar

Devlet memuru olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,
 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

Devlet memuru olmanın yolları

Devlet memuru olmak için iki yol vardır:

1. KPSS ile atanmak

Devlet memurlarının büyük çoğunluğu KPSS ile atanır. KPSS, kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. KPSS’nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Öğrenci Seçme Sınavı (YKS) olmak üzere üç farklı oturumu vardır.

2. Kurum içi sınavla atanmak

Kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç duydukları kadroları doldurmak için kurum içi sınav açabilirler. Bu sınavlara, o kurumda çalışan veya çalışmak isteyen adaylar katılabilir.

Devlet memuru olmanın avantajları

Devlet memuru olmak, birçok avantaja sahiptir. Devlet memurları, düzenli ve iyi bir maaş alırlar. Ayrıca, ek ödeme, emeklilik gibi haklara da sahiptirler.

Devlet memuru olmanın dezavantajları

Devlet memuru olmak, bazı dezavantajlara da sahiptir. Devlet memurları, iş değişikliği yapmakta veya özel sektöre geçmekte zorlanabilirler. Ayrıca, nöbet tutma gibi bazı yükümlülükleri de vardır.

Devlet memuru olmak için yapılması gerekenler

Devlet memuru olmak için öncelikle yukarıda belirtilen şartları taşımak gerekir. Bunun ardından, KPSS’ye hazırlanmak veya kurum içi sınava girmek gerekir. KPSS’ye hazırlanmak için özel kurslar veya online eğitimler almak mümkündür. Kurum içi sınava girmek için ise o kurumda açılan sınavın şartlarını öğrenmek gerekir.

Devlet memuru olmak isteyenlere tavsiyeler

Devlet memuru olmak isteyenlere aşağıdaki tavsiyelerde bulunulabilir:

 • KPSS’ye hazırlanırken konu eksiklerini gidermeye odaklanın.
 • KPSS’de başarılı olmak için düzenli çalışın.
 • Kurum içi sınava girmek için o kurumu ve sınavın şartlarını iyi öğrenin.
 • Devlet memurluğu mesleğine dair araştırma yapın.
 • Devlet memurluğunun avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulundurun.

Devlet memuru olma süreci

Devlet memuru olma süreci, KPSS’ye girilmesiyle başlar. KPSS’de başarılı olan adaylar, tercih yaparak memur olmak istedikleri kurum ve kadroları belirleyebilirler. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların atamaları yapılır. Ataması yapılan adaylar, göreve başlamak için gerekli belgeleri kuruma teslim ederler.

Sonuç olarak, devlet memuru olmak için yukarıda belirtilen şartları taşımak ve KPSS’ye girip başarılı olmak gerekir. Devlet memuru olmak, birçok avantaja sahip olsa da bazı dezavantajları da vardır. Devlet memuru olmak isteyenlerin, bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekir.


Yayımlandı

kategorisi