Doktor Maaşları 2022 2024-2025 Güncel

Doktor Maaşları 2023

Doktorluk, hem toplum hem de bireysel anlamda büyük önem taşıyan bir meslektir. Hastaların sağlığını korumak ve iyileştirmek için çalışan doktorlar, eğitim ve sorumlulukları gereği yüksek maaş alırlar. Türkiye’de doktor maaşları, kamu ve özel sektörde farklılık gösterir.

Kamu Sektöründe Doktor Maaşları

Türkiye’de kamu sektöründe çalışan doktorlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bu kanuna göre, doktorların maaşları, unvanlarına, kıdemlerine ve görev yerlerine göre belirlenir.

2023 yılı itibarıyla kamu sektöründe çalışan doktorların maaşları şu şekildedir:

 • Pratisyen hekim: 17.100 TL
 • Asistan doktor: 18.130 TL
 • Uzman doktor: 21.160 TL
 • Doçent doktor: 24.190 TL
 • Profesör doktor: 27.220 TL

Bu rakamlara, aile yardımı ödeneği, ek ödeme ve nöbet ücreti gibi ek ödemeler dahil değildir.

Özel Sektörde Doktor Maaşları

Özel sektörde çalışan doktorların maaşları, kamu sektöründe çalışan doktorlara göre daha yüksektir. Özel sektörde doktor maaşları, doktorun unvanına, deneyimine, uzmanlık alanına ve çalışma yerine göre değişir.

2023 yılı itibarıyla özel sektörde çalışan doktorların maaşları şu şekildedir:

 • Pratisyen hekim: 20.000-30.000 TL
 • Asistan doktor: 25.000-40.000 TL
 • Uzman doktor: 30.000-50.000 TL
 • Doçent doktor: 35.000-60.000 TL
 • Profesör doktor: 40.000-70.000 TL

Doktor Maaşlarına Etki Eden Faktörler

Doktor maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Unvan: Doktorların maaşları, unvanlarına göre değişiklik gösterir. Örneğin, profesör doktorlar, pratisyen hekimlere göre daha yüksek maaş alır.
 • Kıdem: Doktorların kıdemleri, maaşlarına da yansır. Daha deneyimli doktorlar, daha az deneyimli doktorlara göre daha yüksek maaş alır.
 • Görev yeri: Doktorların görev yerleri de maaşlarına etki eder. Büyük şehirlerde çalışan doktorlar, küçük şehirlerde çalışan doktorlara göre daha yüksek maaş alır.
 • Ek ödemeler: Doktorlara, nöbet ücreti, ek ödeme ve aile yardımı ödeneği gibi ek ödemeler de yapılır. Bu ek ödemeler, doktorların maaşlarını önemli ölçüde artırabilir.

Doktor Maaşlarına İlişkin Tartışmalar

Türkiye’de doktor maaşları, sık sık tartışma konusu olur. Bazı kesimler, doktor maaşlarının yeterli olmadığını ve doktorların daha iyi ücret almaları gerektiğini savunur. Diğer kesimler ise, doktor maaşlarının zaten yüksek olduğunu ve bu maaşların artırılmasının sağlık hizmetlerinin maliyetini artıracağını savunur.

Sonuç

Doktorluk, hem toplum hem de bireysel anlamda büyük önem taşıyan bir meslektir. Bu nedenle, doktorların maaşları da toplum tarafından önemsenir. Türkiye’de doktor maaşları, kamu ve özel sektörde farklılık gösterir. Kamu sektöründe çalışan doktorların maaşları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenir. Özel sektörde çalışan doktorların maaşları ise, doktorun unvanına, deneyimine, uzmanlık alanına ve çalışma yerine göre değişir.


Yayımlandı

kategorisi