Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2024-2025 Güncel

Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Düzce Üniversitesi, 2006 yılında kurulan ve hızla büyüyen bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2013 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölüm, bilgisayar biliminin temellerini ve uygulamalarını öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bölümün Amacı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün amacı, bilgisayar bilimi ve mühendisliği alanında nitelikli, bilgili ve becerikli mezunlar yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerin bilgisayar sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konusunda bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bölümün Eğitim Programı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün eğitim programı, bilgisayar biliminin temellerini ve uygulamalarını kapsamaktadır. Bölümün eğitim programında yer alan başlıca dersler şunlardır:

 • Matematik
 • Fizik
 • Kimya
 • Bilgisayar Bilimi Temelleri
 • Programlama
 • Veri Yapıları ve Algoritmalar
 • İşletim Sistemleri
 • Bilgisayar Ağları
 • Yapay Zeka
 • Bilgi Güvenliği
 • Veri Bilimi

Bölümün eğitim programı, Bologna Süreci’ne uygun olarak tasarlanmıştır. Bölüm öğrencileri, eğitim süreleri boyunca 240 AKTS kredilik ders alırlar. Öğrenciler, eğitimlerinin son yılında bir bitirme projesi hazırlamak zorundadırlar.

Bölümün Laboratuvarları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde, öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayan çeşitli laboratuvarlar bulunmaktadır. Bölümün laboratuvarlarında yer alan başlıca ekipmanlar şunlardır:

 • Mikroişlemci Laboratuvarı
 • Sayısal Elektronik Laboratuvarı
 • Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı
 • Bilgisayar Ağları Laboratuvarı
 • Yapay Zeka Laboratuvarı
 • Veri Bilimi Laboratuvarı

Bölümün Mezunları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları, bilgisayar sektöründe çeşitli alanlarda iş bulabilirler. Bölüm mezunları, yazılım geliştirme, sistem geliştirme, ağ yönetimi, veri bilimi, yapay zeka gibi alanlarda çalışabilirler. Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörde, bilgisayarla ilgili her türlü alanda istihdam edilebilirler.

Bölümün Puan Türü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün puan türü, SAY (Sayısal)’dır. Bölümün taban puanı, her yıl değişmektedir. 2023 yılı için Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün taban puanı 300’dür.

Bölümün Kontenjanı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün kontenjanı, her yıl değişmektedir. 2023 yılı için Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün kontenjanı 100’dür.

Bölümün Yerleştiği İl

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Düzce Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Düzce Üniversitesi, Düzce ilinde bulunmaktadır.

Bölümün Sosyal İmkanları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Düzce Üniversitesi’nin sosyal imkanlarından yararlanabilirler. Üniversitenin bünyesinde kütüphane, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri ve çeşitli sosyal etkinlikler bulunmaktadır.

Bölümün Öğrenci Memnuniyeti

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bölümden genel olarak memnundur. Öğrenciler, bölümün eğitim programını, laboratuvarlarını ve akademik kadrosunu beğenmektedir.

Bölümün Geleceği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, geleceğin en popüler mesleklerinden biridir. Bilgisayar bilimi ve mühendisliği alanındaki gelişmeler, bölüm mezunlarına iş bulma konusunda avantaj sağlamaktadır.

Sonuç

Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bilgisayar bilimi ve mühendisliği alanında nitelikli, bilgili ve becerikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümün eğitim programı, bilgisayar biliminin temellerini ve uygulamalarını kapsamaktadır. Bölümün laboratuvarları, öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlamaktadır. Bölüm mezunları, bilgisayar sektöründe çeşitli alanlarda iş bulabilirler.


Yayımlandı

kategorisi