E Okul Yöksis Ten

E-Okul ve YÖKSİS: Türkiye’nin Eğitim Teknolojileri

Türkiye’de eğitim alanında dijitalleşmenin öncüleri olan e-Okul ve YÖKSİS, milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimci tarafından kullanılan önemli sistemlerdir. Bu sistemler, eğitim sürecinin her aşamasında önemli bilgiler ve hizmetler sunarak, eğitim verimliliğini artırmaya ve öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim almasına katkıda bulunmaktadır.

E-Okul

e-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ve öğrencilerin eğitim bilgilerini içeren bir web uygulamasıdır. Bu sistem, öğrencilerin devamsızlık bilgilerinden notlarına, sınav sonuçlarına kadar tüm eğitim bilgilerini tek bir platformda toplayarak, veli ve öğretmenlerin öğrencilerin eğitim durumlarını takip etmesini kolaylaştırmaktadır.

e-Okul, aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır:

 • Devamsızlık bilgileri: Öğrencilerin devamsızlık durumlarını görüntüleme, devamsızlık raporları alma
 • Not bilgileri: Öğrencilerin notlarını görüntüleme, karne ve diploma alma
 • Sınav sonuçları: Öğrencilerin sınav sonuçlarını görüntüleme
 • Ders programları: Öğrencilerin ders programlarını görüntüleme
 • Öğrenci bilgileri: Öğrencilerin kişisel bilgilerini görüntüleme
 • Veli bilgilendirme: Velilere öğrencilerin eğitim durumları hakkında bilgi verme

e-Okul, 2007 yılında kullanıma açılmış ve o tarihten bu yana milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimci tarafından kullanılmaktadır. Sistem, her yıl yeni özellikler eklenerek geliştirilmeye devam etmektedir.

YÖKSİS

Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS), Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı olan ve yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve mezunların bilgilerini içeren bir web uygulamasıdır. Bu sistem, öğrencilerin ve mezunların eğitim bilgilerine erişimini kolaylaştırarak, yükseköğretim sürecini daha verimli hale getirmektedir.

YÖKSİS, aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır:

 • Öğrenci bilgileri: Öğrencilerin kişisel bilgilerini, eğitim bilgilerini, mezuniyet bilgilerini görüntüleme
 • Mezuniyet bilgileri: Mezunların mezuniyet bilgilerini görüntüleme
 • Üniversite bilgileri: Üniversitelerin bilgilerini görüntüleme
 • Bölüm bilgileri: Bölümlerin bilgilerini görüntüleme
 • Program bilgileri: Programların bilgilerini görüntüleme
 • Sınav bilgileri: Sınavların bilgilerini görüntüleme

YÖKSİS, 2008 yılında kullanıma açılmış ve o tarihten bu yana milyonlarca öğrenci, mezun ve eğitimci tarafından kullanılmaktadır. Sistem, her yıl yeni özellikler eklenerek geliştirilmeye devam etmektedir.

e-Okul ve YÖKSİS’in Ortak Özellikleri

e-Okul ve YÖKSİS, aşağıdaki ortak özelliklere sahiptir:

 • Web tabanlı sistemlerdir.
 • Kurumsal bilgi sistemleridir.
 • Eğitim sürecinin her aşamasında önemli bilgiler ve hizmetler sunmaktadır.
 • Öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından kullanılmaktadır.

e-Okul ve YÖKSİS’in Farklılıkları

e-Okul ve YÖKSİS, aşağıdaki temel farklılıklara sahiptir:

 • Kullanım alanları farklıdır. e-Okul, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim bilgilerini içermektedir. YÖKSİS ise yükseköğretim öğrencilerinin ve mezunlarının eğitim bilgilerini içermektedir.
 • Kullanıcılar farklıdır. e-Okul, öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin kullandığı bir sistemdir. YÖKSİS ise öğrencilerin, mezunların, üniversitelerin ve eğitimcilerin kullandığı bir sistemdir.

e-Okul ve YÖKSİS’in Eğitime Katkıları

e-Okul ve YÖKSİS, eğitim sürecinin verimliliğini artırmaya ve öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim almasına katkıda bulunan önemli sistemlerdir. Bu sistemler, aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

 • Eğitim bilgilerine erişim kolaylığı: e-Okul ve YÖKSİS, öğrencilerin ve eğitimcilerin eğitim bilgilerine kolayca erişmesini sağlamaktadır. Bu durum, eğitim sürecinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktadır.
 • Eğitim sürecinin şeffaflığı: e-Okul ve YÖKSİS, eğitim sürecinin daha şeffaf hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. Bu durum, öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin eğitim süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.
 • Eğitimde yenilik: e-Okul ve YÖKSİS, eğitimde yenilik ve değişimi teşvik etmektedir. Bu sistemler, eğitim sürecini daha teknolojik ve verimli hale getirmeye yardımcı olmaktadır

Yayımlandı

kategorisi