İçeriğe geç

Emekli Hakim Maaşları 2024-2025 Güncel

61B71364032Fddf51D05Ae68Affe9682C27C23Ac 1

Emekli Hakim Maaşları

Giriş

Hakimler, hukuki uyuşmazlıkları çözen ve adaleti sağlayan kamu görevlileridir. Hakimler, 2023 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre görev yaparlar. Hakimler, emekli olduklarında emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.

Emekli Hakim Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Hakimlerin emekli maaşı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesine göre hesaplanır. Bu maddeye göre, emekli maaşı, “hizmet süresi, hizmet derecesi ve emekliye ayrıldığı aydaki emekli keseneğine esas aylık ve ek gösterge toplamının %4’ü” olarak belirlenir.

Hizmet Süresi

Hakimlerin emekli maaşı hesabında, fiilen çalışılan hizmet süresi esas alınır. Hakimler, staj sürelerini de hizmet süresine saydırabilirler.

Hizmet Derecesi

Hakimlerin emekli maaşı hesabında, son görevde elde edilen hizmet derecesi esas alınır. Hakimler, ilerleme sınavlarını kazanarak daha yüksek hizmet derecelerine terfi edebilirler.

Emekli Keseneğine Esas Aylık ve Ek Gösterge Toplamı

Hakimlerin emekli maaşı hesabında, emekliye ayrıldığı aydaki emekli keseneğine esas aylık ve ek gösterge toplamı esas alınır. Emekli keseneğine esas aylık, hakimlerin emekliliğe hak kazandığı tarihte yürürlükte olan aylık tutarıdır. Ek gösterge ise, hakimlerin görev ve sorumluluklarına göre belirlenen bir rakamdır.

Emekli Hakim Maaşı Nasıl Artar?

Hakimlerin emekli maaşı, hizmet süresi, hizmet derecesi ve emekli keseneğine esas aylık ve ek gösterge toplamı arttıkça artar. Hakimler, ilerleme sınavlarını kazanarak daha yüksek hizmet derecelerine terfi edebilirler. Ayrıca, hakimler, ek göstergelerini artıracak görevlerde çalışabilirler.

Emekli Hakim İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Hakimlerin emekli ikramiyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesine göre hesaplanır. Bu maddeye göre, emekli ikramiyesi, “hizmet süresi ile emekliye ayrıldığı aydaki emekli keseneğine esas aylık ve ek gösterge toplamının çarpımı sonucunda bulunan tutarın 30’a bölünmesi” ile belirlenir.

Hizmet Süresi

Hakimlerin emekli ikramiyesi hesabında, fiilen çalışılan hizmet süresi esas alınır. Hakimler, staj sürelerini de emekli ikramiyesi hesabına dahil ettirebilirler.

Emekli Keseneğine Esas Aylık ve Ek Gösterge Toplamı

Hakimlerin emekli ikramiyesi hesabında, emekliye ayrıldığı aydaki emekli keseneğine esas aylık ve ek gösterge toplamı esas alınır. Emekli keseneğine esas aylık, hakimlerin emekliliğe hak kazandığı tarihte yürürlükte olan aylık tutarıdır. Ek gösterge ise, hakimlerin görev ve sorumluluklarına göre belirlenen bir rakamdır.

Emekli Hakim İkramiyesi Nasıl Artar?

Hakimlerin emekli ikramiyesi, hizmet süresi ve emekli keseneğine esas aylık ve ek gösterge toplamı arttıkça artar. Hakimler, ilerleme sınavlarını kazanarak daha yüksek hizmet derecelerine terfi edebilirler. Ayrıca, hakimler, ek göstergelerini artıracak görevlerde çalışabilirler.

2023 Yılı Emekli Hakim Maaşları

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, en düşük emekli hakim maaşı 38.700 TL, en yüksek emekli hakim maaşı ise 97.110 TL’dir.

Sonuç

Hakimler, adaleti sağlayan ve toplumda önemli bir yere sahip olan kamu görevlileridir. Hakimler, emekli olduklarında da emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaya hak kazanırlar. Hakimlerin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi, hizmet süresi, hizmet derecesi ve emekli keseneğine esas aylık ve ek gösterge toplamı gibi faktörlere göre belirlenir.

Ek Bilgiler

  • Emekli hakimlerin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranında artırılır.
  • Emekli hakimler, emekli maaşlarının yanı sıra, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı ve diğer sosyal yardımlardan da yararlanabilirler.
  • Emekli hakimler, avukatlık yapabilirler.

Diğer İlgili Konular

  • Hakim Maaşları

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir