Emekli Memur Maaşları Hesaplama 2024-2025 Güncel

2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, emekli memur maaşları hesaplanırken aşağıdaki formüller kullanılır:

Emekli Maaşı Hesaplama Formülü:

Emekli maaşı = (Aylık Katsayı x Emekli Aylığı Ortalaması) + (Ek Gösterge x Makam + Temsil + Görev Tazminatı) + (Ek Ödeme) + (Yan Ödeme Puanı)

Hesaplamada Kullanılan Değerler:

 • Aylık Katsayı: Her yıl Ocak ayı başında açıklanır. 2023 yılı Ekim ayı için Aylık Katsayı 0,533618’dir.
 • Emekli Aylığı Ortalaması: Her yıl Ocak ayı başında açıklanır. 2023 yılı Ekim ayı için Emekli Aylığı Ortalaması 6.730,40 TL’dir.
 • Ek Gösterge: Memurun kademe ve derecesine göre değişir. 2023 yılı Ekim ayı için Ek Gösterge 3600’dür.
 • Makam + Temsil + Görev Tazminatı: Memurun görev yaptığı makam ve temsil görevi varsa, bu tazminatlar da maaşına eklenir.
 • Ek Ödeme: Memurun kıdem ve hizmet yılına göre değişir. 2023 yılı Ekim ayı için Ek Ödeme oranı 7,5’tir.
 • Yan Ödeme Puanı: Memurun görev yaptığı unvana göre değişir. 2023 yılı Ekim ayı için Yan Ödeme Puanı 100’dür.

Örnek Hesaplama:

 • Memur Bilgileri:

  • Derece: 1
  • Kademe: 1
  • Ek Gösterge: 3600
  • Makam + Temsil + Görev Tazminatı: 1000 TL
  • Ek Ödeme Oranı: 7,5
  • Yan Ödeme Puanı: 100
 • Hesaplama:

Emekli maaşı = (0,533618 x 6.730,40) + (3600 x 1000) + (7,5 x 1000) + (100 x 100)
Emekli maaşı = 3.638,91 + 360.000 + 7.500 + 10.000
Emekli maaşı = 381.091,91 TL

Bu örnekte, 1. derece 1. kademedeki bir memurun emekli maaşı 381.091,91 TL olarak hesaplanmıştır.

Emekli İkramiyesi Hesaplama Formülü:

Emekli ikramiyesi = (Emekli Aylığı Ortalaması x Yıllık Ek Ödeme Oranı x Emekliliğe Esas Süre)

Hesaplamada Kullanılan Değerler:

 • Emekli Aylığı Ortalaması: Her yıl Ocak ayı başında açıklanır. 2023 yılı Ekim ayı için Emekli Aylığı Ortalaması 6.730,40 TL’dir.
 • Yıllık Ek Ödeme Oranı: Memurun kıdem ve hizmet yılına göre değişir. 2023 yılı Ekim ayı için Yıllık Ek Ödeme Oranı 20’dir.
 • Emekliliğe Esas Süre: Memurun fiili hizmet süresidir.

Örnek Hesaplama:

 • Memur Bilgileri:

  • Emekli Aylığı Ortalaması: 6.730,40 TL
  • Yıllık Ek Ödeme Oranı: 20
  • Emekliliğe Esas Süre: 30 yıl
 • Hesaplama:

Emekli ikramiyesi = (6.730,40 x 20 x 30)
Emekli ikramiyesi = 403.928 TL

Bu örnekte, 30 yıllık hizmet süresine sahip bir memurun emekli ikramiyesi 403.928 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplama Programları

Emekli memur maaşı ve ikramiyesi hesaplamak için çeşitli online ve offline programlar kullanılabilir. Bu programlar, yukarıda verilen formüllere göre hesaplama yapar.

 


Yayımlandı

kategorisi