Emekli Öğretmen Maaşları 2024-2025 Güncel

Emekli Öğretmen Maaşları: 2023 Yılı

Öğretmenlik, Türkiye’de en önemli mesleklerden biridir. Öğretmenler, ülkenin geleceğini şekillendiren ve geleceğe hazırlayan kişilerdir. Bu nedenle, öğretmenlerin yaşam standartlarının yüksek olması ve emekliliklerinde rahat bir yaşam sürmeleri önemlidir.

Türkiye’de emekli öğretmenlerin maaşları, hizmet sürelerine, derecelerine ve kademelerine göre değişmektedir. 2023 yılı itibarıyla, emekli öğretmenlerin maaşları şu şekildedir:

 • 1/4 hizmet süresi olan emekli öğretmenler: 14.298 TL
 • 10/10 hizmet süresi olan emekli öğretmenler: 26.654 TL
 • 15/15 hizmet süresi olan emekli öğretmenler: 39.009 TL

Bu maaşlara ek olarak, emekli öğretmenlere aile yardımı, çocuk yardımı, ek ödeme gibi ek ödemeler de yapılmaktadır.

Emekli Öğretmen Maaşlarına Yapılan Zamlar

2023 yılı Ocak ayında, memur ve emeklilere yapılan zamlar kapsamında emekli öğretmenlerin maaşlarına da zam yapılmıştır. Bu zamla birlikte, emekli öğretmenlerin maaşları ortalama %25 oranında artmıştır.

Emekli Öğretmen Maaşlarının Belirlenmesi

Emekli öğretmenlerin maaşları, aşağıdaki unsurlara göre belirlenmektedir:

 • Hizmet süresi: Emekli öğretmenlerin maaşları, hizmet sürelerine göre artar. Daha uzun süre görev yapmış öğretmenler, daha yüksek maaş alırlar.
 • Derece: Emekli öğretmenlerin maaşları, derecelerine göre de artar. Daha yüksek dereceli öğretmenler, daha yüksek maaş alırlar.
 • Kademe: Emekli öğretmenlerin maaşları, kademelerine göre de artar. Daha yüksek kademedeki öğretmenler, daha yüksek maaş alırlar.

Emekli Öğretmen Maaşlarına Etki Eden Diğer Unsurlar

Emekli öğretmenlerin maaşlarına, aşağıdaki unsurlar da etki edebilir:

 • Ek ödemeler: Emekli öğretmenlere, aile yardımı, çocuk yardımı, ek ödeme gibi ek ödemeler de yapılmaktadır. Bu ek ödemeler, emekli öğretmenlerin maaşlarını artırabilir.
 • Toplu sözleşme zamları: Emekli öğretmenler, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında zam alabilmektedirler. Bu zamlar, emekli öğretmenlerin maaşlarını artırabilir.

Emekli Öğretmen Maaşlarının Artırılması

Emekli öğretmenlerin maaşlarının artırılması, onların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve emekliliklerinde rahat bir yaşam sürmeleri için önemlidir. Bu amaçla, aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Memur ve emekli zam oranlarının artırılması: Emekli öğretmenlerin maaşları, memur ve emekli zam oranlarının artırılmasıyla artabilir.
 • Toplu sözleşme zamlarının artırılması: Emekli öğretmenlerin maaşları, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında yapılan zamların artırılmasıyla artabilir.
 • Ek ödemelerin artırılması: Emekli öğretmenlerin maaşları, aile yardımı, çocuk yardımı, ek ödeme gibi ek ödemelerin artırılmasıyla artabilir.

Sonuç

Emekli öğretmenlerin maaşları, onların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve emekliliklerinde rahat bir yaşam sürmeleri için önemli bir unsurdur. Bu nedenle, emekli öğretmenlerin maaşlarının artırılması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Ek Bilgiler

 • Emekli öğretmenlerin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanır.
 • Emekli öğretmenlerin maaşları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir.
 • Emekli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin detaylı bilgi, SGK’nın internet sitesinde yer almaktadır.

Yayımlandı

kategorisi