Emekli Olma Şartları 2024-2025 Güncel

Emekli Olma Şartları

Emekli olmak, çalışma hayatından ayrılıp, devlet tarafından sağlanan emekli maaşı ile geçinmek demektir. Türkiye’de emekli olmak için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartıdır.

Sigortalılık Süresi

Sigortalılık süresi, bir kişinin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren geçen süredir. Sigortalılık süresi, emeklilik için en önemli şartlardan biridir.

Prim Gün Sayısı

Prim gün sayısı, bir kişinin sigortalı olarak çalıştığı süre boyunca ödediği prim gün sayısıdır. Prim gün sayısı, emeklilik için ikinci önemli şarttır.

Yaş Şartı

Yaş şartı, bir kişinin emekli olabilmesi için doldurması gereken yaştır. Yaş şartı, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile birlikte emeklilik için aranan üçüncü şarttır.

Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Türkiye’de emekli olmak için, SGK tarafından belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Sigortalılık süresi: 15 yıl
  • Prim gün sayısı: 3600 gün
  • Yaş şartı: 58 (kadınlar için) ve 60 (erkekler için)

Bu şartlar, 23 Mayıs 2002 tarihinden önce sigortalı olan kişiler için geçerlidir. 23 Mayıs 2002 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler için ise farklı şartlar uygulanmaktadır.

23 Mayıs 2002 Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Kişiler İçin Emekli Olma Şartları

23 Mayıs 2002 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler için emeklilik şartları, sigortalılık süresine, prim gün sayısına ve yaşa göre değişmektedir.

Sigortalılık Süresi

23 Mayıs 2002 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler için sigortalılık süresi, kademeli olarak 15 yıldan 25 yıla çıkarılmaktadır.

Prim Gün Sayısı

23 Mayıs 2002 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler için prim gün sayısı, kademeli olarak 3600 günden 7200 güne çıkarılmaktadır.

Yaş Şartı

23 Mayıs 2002 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler için yaş şartı, kademeli olarak 58 (kadınlar için) ve 60 (erkekler için) yaştan 65 yaşa çıkarılmaktadır.

Emekli Olma Şartlarını Erken Kazanmak

Emekli olma şartlarını erken kazanmak için, sigortalılık süresini ve prim gün sayısını artırmanın yanı sıra, yaş şartını da erken tamamlamak mümkündür.

Sigortalılık Süresini Erken Kazanmak

Sigortalılık süresini erken kazanmak için, farklı iş kollarında çalışmak, yurtdışında çalışmak veya isteğe bağlı sigorta yaptırmak gibi yöntemler kullanılabilir.

Prim Gün Sayısını Erken Kazanmak

Prim gün sayısını erken kazanmak için, yüksek kazançlı işlerde çalışmak veya fazla mesai yapmak gibi yöntemler kullanılabilir.

Yaş Şartını Erken Tamamlamak

Yaş şartını erken tamamlamak için, doğum tarihi itibarıyla yaş şartından daha düşük yaşta sigortalı olmak mümkündür.

Emekli Olma Şartları ile İlgili Bazı İstisnai Durumlar

Erken Emeklilik

Bazı durumlarda, sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirmeden de emekli olunabilmektedir. Bu durumlara erken emeklilik denir.

Erken emeklilik şartları şu şekildedir:

  • **Erkeklerde 18 yıl, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 4300 prim gün sayısına sahip olmak.
  • **Bazı meslek gruplarında çalışan kişiler için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısına sahip olmak.
  • **2008 yılından önce maden işyerlerinde çalışan kişiler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün sayısına sahip olmak.
  • **2008 yılından önce radyoaktif işlerde çalışan kişiler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün sayısına sahip olmak.
  • **2008 yılından önce zor ve yıpratıcı işlerde çalışan kişiler için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün

Yayımlandı

kategorisi