Emekli Polis Maaşları 2024-2025 Güncel

Emekli Polis Maaşları 2023

Polislik, Türkiye’de kamu güvenliğini sağlamakla görevli bir meslektir. Polisler, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde görev yapmaktadır. Polislik mesleğine girmek için Polis Akademisi’ni bitirmek gerekmektedir.

Emekli polisler, emekli olduktan sonra Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak emekli maaşı alırlar. Emekli polis maaşları, polislerin hizmet sürelerine, derecelerine ve rütbelerine göre değişmektedir.

2023 Emekli Polis Maaşları

2023 yılı itibariyle emekli polis maaşları şu şekildedir:

  • En düşük emekli polis maaşı: 13.090 TL
  • Ortalama emekli polis maaşı: 16.360 TL
  • En yüksek emekli polis maaşı: 26.220 TL

Emekli Polis Maaşını Etkileyen Faktörler

Emekli polis maaşını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Hizmet süresi: Polislerin hizmet süreleri arttıkça emekli maaşları da artar.
  • Derece: Polislerin dereceleri arttıkça emekli maaşları da artar.
  • Rütbe: Polislerin rütbeleri arttıkça emekli maaşları da artar.

Emekli Polis Maaş Hesaplama

Emekli polis maaşını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

Emekli maaşı = (Toplam hizmet süresi x Memur maaş katsayısı x Ek gösterge x Emekli aylığı katsayısı) + İkramiye

Toplam hizmet süresi: Polislerin Emniyet Genel Müdürlüğü’nde fiilen görev yapmış oldukları süredir.

Memur maaş katsayısı: Her yıl için ayrı ayrı belirlenir.

Ek gösterge: Polislerin kadro unvanlarına göre belirlenir.

Emekli aylığı katsayısı: Her yıl için ayrı ayrı belirlenir.

İkramiye: Polislerin emekli olduklarında alacakları ikramiyedir. İkramiye, son 5 yılın emeklilik kesenekleri toplamının 30 katıdır.

Emekli Polis Maaşlarında Yapılan Zamlar

Emekli polis maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanır. Zamlar, memur maaş zamlarına paralel olarak yapılır.

2023 yılı itibariyle emekli polis maaşlarına yapılan zam oranı %30’dur. Bu zam oranı doğrultusunda, en düşük emekli polis maaşı 13.090 TL’den 16.360 TL’ye, ortalama emekli polis maaşı 16.360 TL’den 22.268 TL’ye ve en yüksek emekli polis maaşı 26.220 TL’den 33.386 TL’ye yükselmiştir.

Emekli Polis Maaşlarının Artırılması

Emekli polis maaşları, memur maaş zamlarına paralel olarak artmaktadır. Ancak, emekli polislerin maaşları, memurlara göre daha düşük kalmaktadır. Bu durum, emekli polislerin yaşam standartlarını olumsuz etkilemektedir.

Emekli polis maaşlarının artırılması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, emekli polislerin maaşlarına ek zam yapılması planlanmaktadır.

Sonuç olarak, emekli polis maaşları, polislerin hizmet sürelerine, derecelerine ve rütbelerine göre değişmektedir. 2023 yılı itibariyle emekli polis maaşları, en düşük 13.090 TL, ortalama 16.360 TL ve en yüksek 26.220 TL’dir.


Yayımlandı

kategorisi