Emekli Sandığı Emekli Maaşları 2024-2025 Güncel

Emekli Sandığı Emekli Maaşları

Emekli Sandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nde 1949 yılında kurulan ve memurların emeklilik işlemlerini yürüten bir sosyal güvenlik kurumudur. Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışan memurlar, emekli olduklarında Emekli Sandığı’ndan emekli maaşı alırlar.

Emekli Sandığı emekli maaşları, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve emeklilik türüne göre belirlenir. Sigortalılık süresi, emeklilik başvurusunda bulunulan tarihten geriye doğru hesaplanan ve memuriyete giriş tarihinden itibaren geçen süredir. Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi boyunca ödenen primlerin toplamıdır. Emeklilik türü ise memurun hangi yaş ve sigortalılık süresi koşullarını sağladığına göre değişir.

Emekli Sandığı emekli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanır. Ocak ayındaki zamlar, memur maaşlarına yapılan zam oranına göre belirlenir. Temmuz ayındaki zamlar ise enflasyon oranına göre yapılır.

2023 yılı Emekli Sandığı emekli maaşları

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, en düşük Emekli Sandığı emekli maaşı 7.500 TL’dir. Bu maaş, 2022 yılı Temmuz ayı zammı ile birlikte 2.500 TL artmıştır.

En düşük Emekli Sandığı emekli maaşı, 25 yıl sigortalılık süresi ve 9.000 prim ödeme gün sayısına sahip olan memurlara verilir. Bu şartları sağlayan memurlar, emekli olduklarında 7.500 TL’lik maaş alırlar.

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı arttıkça, Emekli Sandığı emekli maaşları da artar. Örneğin, 30 yıl sigortalılık süresi ve 18.000 prim ödeme gün sayısına sahip olan memurlar, 10.000 TL’lik maaş alırlar.

Emekli Sandığı emekli maaşlarının hesaplanması

Emekli Sandığı emekli maaşları, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Emekli maaşı = (Toplam prim ödeme gün sayısı * Ortalama aylık kazanç) / 3500

Formülde yer alan ortalama aylık kazanç, emeklilik başvurusunda bulunulan tarihten geriye doğru son 10 yıllık dönemdeki prime esas kazançlara göre belirlenir.

Emekli Sandığı emekli maaşlarına zam oranı

Emekli Sandığı emekli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanır. Ocak ayındaki zamlar, memur maaşlarına yapılan zam oranına göre belirlenir. Temmuz ayındaki zamlar ise enflasyon oranına göre yapılır.

2023 yılı Temmuz ayı zammı, memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zam oranı ile aynıdır. Bu nedenle, Emekli Sandığı emekli maaşları da yüzde 25 oranında zamlanmıştır.

Emekli Sandığı emekli maaşlarına etki eden faktörler

Emekli Sandığı emekli maaşlarına etki eden faktörler şunlardır:

 • Sigortalılık süresi
 • Prim ödeme gün sayısı
 • Emeklilik türü
 • Ortalama aylık kazanç

Emekli Sandığı emekli maaşlarına başvuru

Emekli Sandığı emekli maaşlarına başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılır. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • Emekli Sandığı’ndan emeklilik belgesi
 • Nüfus cüzdanı
 • İkametgah belgesi
 • Banka hesap numarası

Sonuç

Emekli Sandığı emekli maaşları, memurların emeklilik dönemindeki en önemli gelir kaynaklarından biridir. Emekli maaşları, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve emeklilik türüne göre belirlenir. Emekli Sandığı emekli maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapılır.

Ek bilgiler

 • Emekli Sandığı emekli maaşları, 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla en düşük 7.500 TL, en yüksek ise 30.000 TL’dir.
 • Emekli Sandığı emekli maaşları, SGK tarafından ödenir.
 • Emekli Sandığı emekli maaşları, gelir vergisinden muaftır.

İlgili mevzuat

 • 5502 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 • Emekli Sandığı Kanunu

Yayımlandı

kategorisi