En Yüksek Emekli Maaşları 2024-2025

2023’te En Yüksek Emekli Maaşları

Türkiye’de emekli maaşları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmektedir. SGK, emekli maaşlarını hesaplarken, sigortalı olarak çalışılan süre, prim ödeme miktarı ve emekli olunan yaş gibi faktörleri dikkate alır.

2023 yılında emekli maaşlarına yapılan zamlar, Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmiştir. Temmuz ayında yapılan zam oranı, enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmiş ve %25 olarak belirlenmiştir. Ocak ayında yapılan zam oranı ise, %30 olarak belirlenmiştir.

2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, en düşük emekli maaşı 7.500 TL’dir. Bu maaş, 2022 yılında 3.500 TL’den 7.500 TL’ye yükseltilmiştir. En düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerlidir.

En yüksek emekli maaşları ise, 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla 23.218 TL’dir. Bu maaş, 2022 yılında 11.609 TL’den 23.218 TL’ye yükseltilmiştir. En yüksek emekli maaşı, 2008 yılından önce SSK’dan emekli olan ve yüksek prim ödeyen kişiler için geçerlidir.

En Yüksek Emekli Maaşlarına Etki Eden Faktörler

Emekli maaşlarına etki eden faktörler şunlardır:

  • Sigortalı olarak çalışılan süre: Emekli maaşı hesaplanırken, sigortalı olarak çalışılan sürenin uzunluğu dikkate alınır. Sigortalı olarak çalışılan süre ne kadar uzun olursa, emekli maaşı da o kadar yüksek olur.
  • Prim ödeme miktarı: Emekli maaşı hesaplanırken, ödenen prim miktarı da dikkate alınır. Prim ödeme miktarı ne kadar yüksek olursa, emekli maaşı da o kadar yüksek olur.
  • Emekli olunan yaş: Emekli olunan yaş da emekli maaşını etkiler. Daha erken emekli olan kişilerin emekli maaşı, daha geç emekli olan kişilere göre daha düşük olur.

2023 Yılında Emekli Maaşlarına Yapılan Zamlar

2023 yılında emekli maaşlarına iki kez zam yapılmıştır. Temmuz ayında yapılan zam oranı, enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmiş ve %25 olarak belirlenmiştir. Ocak ayında yapılan zam oranı ise, %30 olarak belirlenmiştir.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 5.500 TL’den 7.500 TL’ye yükseltilmiştir. En yüksek emekli maaşı ise, 17.860 TL’den 23.218 TL’ye yükseltilmiştir.

Ocak ayında yapılan zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 7.500 TL’den 9.750 TL’ye yükseltilmiştir. En yüksek emekli maaşı ise, 23.218 TL’den 28.218 TL’ye yükseltilmiştir.

Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı hesaplanırken, aşağıdaki formül kullanılır:

Emekli maaşı = (Emekli olunan tarihteki ortalama kazanç x Prim ödeme gün sayısı x Aylık bağlama oranı) / 3600

Bu formülde,

  • Emekli olunan tarihteki ortalama kazanç: Son 30 yıldaki kazançlar esas alınarak hesaplanan ortalama kazançtır.
  • Prim ödeme gün sayısı: Sigortalı olarak çalışılan sürenin gün sayısıdır.
  • Aylık bağlama oranı: Sigortalı olarak çalışılan süre ve prim ödeme miktarına göre belirlenen orandır.

Emekli Maaşı Nasıl Artırılır?

Emekli maaşını artırmak için yapılabilecek şeyler şunlardır:

  • Daha uzun süre sigortalı olarak çalışmak: Emekli maaşı, sigortalı olarak çalışılan sürenin uzunluğuna bağlı olarak artar. Bu nedenle, mümkün olduğunca uzun süre sigortalı olarak çalışmak, emekli maaşını artıracaktır.
  • Daha yüksek prim ödemek: Emekli maaşı, ödenen prim miktarına bağlı olarak artar. Bu nedenle, mümkün olduğunca yüksek prim ödemek, emekli maaşını artıracaktır.
  • Daha geç emekli olmak: Daha geç emekli olmak, emekli maaşını artıracaktır. Ancak, bu durum, daha az çalışma süresi anlamına geldiği için, emekli olduktan sonra daha az gelire sahip olunabilir.

Sonuç

Emekli maaşları, emeklilik döneminde


Yayımlandı

kategorisi