Eyt Maaşları Ne Kadar Olacak 2024-2025 Güncel

EYT’lilerin Maaşları Ne Kadar Olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu, Türkiye’nin en önemli toplumsal sorunlarından biridir. 1999 yılında yapılan bir değişiklikle emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak yükseltilmiş, bu da 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan ancak henüz emeklilik yaşını dolduramayan milyonlarca kişinin emeklilik hayalini erteleyerek çalışma hayatına devam etmesine neden olmuştur.

EYT sorunu, yıllar boyunca birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunca gündeme getirilmiş, ancak bir çözüme kavuşturulmamıştır. 2023 yılında ise EYT sorunu, AK Parti hükümeti tarafından ele alınmış ve çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlatılmıştır.

EYT Yasası Ne Zaman Çıktı?

EYT sorununun çözümü için yapılan çalışmalar sonucunda, 3 Ağustos 2023 tarihinde TBMM’de kabul edilen 3600 ek gösterge ve diğer düzenlemeleri içeren kanun teklifinde EYT’liler için de bir düzenleme yer almıştır. Bu düzenlemeye göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve 38 yaş şartını sağlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabileceklerdir.

EYT’lilerin Maaşları Ne Kadar Olacak?

EYT yasası 3 Ağustos 2023 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren EYT’liler, emeklilik işlemlerini başlatabileceklerdir.

EYT’lilerin maaşları, diğer emeklilerin maaşlarıyla aynı olacak şekilde belirlenmiştir. Emekli maaşları, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi sigortalılık statüsüne göre farklılık göstermektedir.

SSK’lı EYT’lilerin Maaşları

SSK’lı EYT’lilerin maaşları, yaşlılık sigortası matrahı ve prim ödeme gün sayısına göre belirlenir. Yaşlılık sigortası matrahı, sigortalının son 360 günlük prime esas kazancının ortalamasıdır. Prim ödeme gün sayısı ise sigortalının toplam prim ödeme gün sayısıdır.

SSK’lı EYT’lilerin maaşları, en düşük emekli aylığı olan 7.500 TL’den az olamaz.

Bağ-Kur’lu EYT’lilerin Maaşları

Bağ-Kur’lu EYT’lilerin maaşları, yaşlılık sigortası prim ödeme gün sayısına göre belirlenir. Yaşlılık sigortası prim ödeme gün sayısı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısıdır.

Bağ-Kur’lu EYT’lilerin maaşları, en düşük emekli aylığı olan 5.811 TL’den az olamaz.

Emekli Sandığı’na Tabi EYT’lilerin Maaşları

Emekli Sandığı’na tabi EYT’lilerin maaşları, emeklilik keseneğine göre belirlenir. Emeklilik keseneği, sigortalının hizmet süresi ve brüt emekli aylığı katsayısı çarpımıyla hesaplanır.

Emekli Sandığı’na tabi EYT’lilerin maaşları, en düşük emekli aylığı olan 12.389 TL’den az olamaz.

EYT’lilerin Maaşlarına Zam Yapılacak mı?

EYT’lilerin maaşları, her yıl gerçekleşen enflasyon oranına göre zamlanacaktır. Bu zam, diğer emeklilerin maaşlarına yapılan zamla aynı olacaktır.

EYT Yasasının Etkileri

EYT yasasının yürürlüğe girmesi, Türkiye’de milyonlarca kişinin emeklilik hayalini gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Bu durum, ekonomiye de olumlu katkılar sağlayacaktır.

EYT’lilerin emekli olması, işgücü piyasasında bir boşluğa neden olacaktır. Bu boşluğu doldurmak için, yeni işgücüne ihtiyaç duyulacaktır. Bu durum, işsizliğin azalmasına ve istihdamın artmasına yardımcı olacaktır.

EYT’lilerin emekli olması, emeklilik sistemi üzerinde de bir yük oluşturacaktır. Ancak bu yük, diğer emeklilerin maaşlarına yapılan zamlarla dengelenecektir.

Sonuç

EYT yasasının yürürlüğe girmesi, Türkiye’de önemli bir toplumsal sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu durum, ekonomiye de olumlu katkılar sağlayacaktır.

EYT’lilerin maaşları, diğer emeklilerin maaşlarıyla aynı olacak şekilde belirlenmiştir. EYT’lilerin maaşları, her yıl gerçekleşen enflasyon oranına göre zamlanacaktır.


Yayımlandı

kategorisi