Gardiyan Maaşları 2018 2024-2025 Güncel

2018 Gardiyan Maaşları

Gardiyan, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların güvenliğini ve düzenini sağlamakla görevli kamu görevlisidir. Gardiyan olmak için Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen infaz koruma memuru (İKM) sınavına girmek ve başarılı olmak gerekir.

2018 yılında gardiyanların maaşları, 2017 yılına göre ortalama %10 oranında zamlı olarak belirlenmiştir. En düşük gardiyan maaşı 2.300 TL, en yüksek gardiyan maaşı ise 3.200 TL’dir.

Gardiyan Maaşlarının Belirlenmesi

Gardiyan maaşları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43. maddesine göre belirlenmektedir. Buna göre, gardiyanların maaşları, hizmet sınıfı, derece, kademesi, kıdem yılı ve ek ödemeler gibi unsurlara göre değişiklik göstermektedir.

Gardiyan Maaşlarının Bileşenleri

Gardiyan maaşları, temel maaş, ek ödemeler ve tazminatlar olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

Temel Maaş

Gardiyan maaşlarının temelini oluşturan unsur, hizmet sınıfı, derece ve kademesine göre belirlenen sabit maaştır. 2018 yılında, infaz koruma memurlarının temel maaşları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Hizmet Sınıfı Derece Kademe Sabit Maaş
1 1 1 2.300 TL
1 2 2 2.400 TL
1 3 3 2.500 TL
1 4 4 2.600 TL
1 5 5 2.700 TL
2 1 1 2.500 TL
2 2 2 2.600 TL
2 3 3 2.700 TL
2 4 4 2.800 TL
2 5 5 2.900 TL

Ek Ödemeler

Gardiyan maaşlarına, temel maaşın yanı sıra, aşağıdaki ek ödemeler de eklenmektedir:

  • Yıllık Performans Puanı Ödeneği: Gardiyanların yıllık performanslarına göre, 100 puan üzerinden 50 puana kadar ek ödeme yapılmaktadır.
  • Gece Çalışması Ödeneği: Gardiyanların gece çalışması durumunda, her saat için 100 TL ek ödeme yapılmaktadır.
  • Doğum ve Evlat Edinme Yardımı: Gardiyanlara, doğum veya evlat edinme durumunda, 1.150 TL doğum ve evlat edinme yardımı yapılmaktadır.
  • Yol ve Yemek Ücreti: Gardiyanlara, görev yaptıkları ilin dışındaki bir yerde görevlendirilmeleri durumunda, yol ve yemek ücreti ödenmektedir.

Tazminatlar

Gardiyan maaşlarına, aşağıdaki tazminatlar da eklenebilmektedir:

  • Döner Sermaye Tazminatı: Gardiyanlara, döner sermayeden yapılan ödemelerden, çalıştıkları süre oranında ek ödeme yapılmaktadır.
  • Görev Tazminatı: Gardiyanlara, bulundukları görev unvanına ve görev yerine göre, 100 TL ile 1.000 TL arasında ek ödeme yapılmaktadır.
  • İş Riski Tazminatı: Gardiyanlara, çalıştıkları ortamdaki risklere göre, 100 TL ile 500 TL arasında ek ödeme yapılmaktadır.

Gardiyan Maaşlarının Artması

Gardiyan maaşları, her yıl enflasyon oranına göre artmaktadır. 2019 yılında, gardiyanların maaşlarına %12 oranında zam yapılması öngörülmektedir.

Gardiyan Maaşlarının Düşük Olması

Gardiyan maaşları, Türkiye’de kamu görevlilerinin aldığı en düşük maaşlardan biridir. Bu durum, gardiyanların çalışma koşullarının zorluğu ve riskli olması ile birlikte, mesleğin cazibesini azaltmaktadır.

Gardiyan Maaşlarının Artırılması için Öneriler

Gardiyan maaşlarının artırılması için aşağıdaki öneriler sunulabilir:

  • **Gardiyan maaşlarına, enflasyon

Yayımlandı

kategorisi