Gümrük Memuru Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

Gümrük Memuru Nasıl Olunur?

Gümrük memuru, yurt dışından gelen veya yurt dışına giden malların ülkeye giriş çıkışını kontrol eden, gümrük kanunlarına göre işlem yapan kamu görevlisidir. Gümrük memurları, ülke ekonomisinin korunması, kaçakçılık ve gümrük vergilerinin tahsili gibi konularda önemli görevler üstlenirler.

Gümrük Memuru Olmak İçin Gerekli Şartlar

Gümrük memuru olabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almak,
 • 30 yaşından gün almamış olmak,
 • Belirlenen boy sınırının (erkeklerde 1.72 cm, kadınlarda 1.65 cm) altında olmamak,
 • Sağlık durumu yönünden gümrük hizmetlerini yerine getirebilmeye engel bir durumu bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Gümrük Memuru Olma Yolları

Gümrük memuru olmak için iki farklı yol bulunmaktadır:

 • Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru

Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olmak için, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan sözleşmeli gümrük muhafaza memuru sınavına girmek gerekir. Bu sınavda başarılı olan adaylar, 3 yıllık sözleşmeli olarak görev yaparlar. Sözleşmeliliğin bitiminde, başarılı olan adayların kadrolu olarak atamaları yapılır.

 • Devlet Memuru

Devlet memuru olarak gümrük memuru olmak için, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan gümrük memuru sınavına girmek gerekir. Bu sınavda başarılı olan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memuru olarak atanırlar.

Gümrük Memuru Sınavı

Gümrük memuru sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınav konuları şunlardır:

 • Türk Dili ve Anlatım
 • Matematik
 • Genel Yetenek
 • Genel Kültür
 • Gümrük Mevzuatı

Sözlü Sınav

Sözlü sınav, adayın genel yetenek ve mesleki bilgi düzeyini ölçmeye yöneliktir. Sınavda adaylara, gümrük memuru olarak görev yapabilme yeteneğine sahip olup olmadıkları değerlendirilir.

Gümrük Memuru Maaşları

Gümrük memurlarının maaşları, derece, kademe ve kıdemlerine göre değişmektedir. 2023 yılı itibarıyla, gümrük memurlarının maaşları 8.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir.

Gümrük Memuru İş Olanakları

Gümrük memurları, Türkiye’nin tüm gümrük kapılarında görev yapabilirler. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında da görev yapabilirler.

Gümrük Memuru Olmanın Avantajları

Gümrük memuru olmanın avantajları şunlardır:

 • Devlet memuru statüsünde çalışmak
 • İyi bir maaş ve sosyal haklara sahip olmak
 • Kariyer imkanlarının geniş olması
 • Yurt dışı görev imkanlarının olması

Gümrük Memuru Olmanın Dezavantajları

Gümrük memuru olmanın dezavantajları şunlardır:

 • Vardiyalı çalışma sistemi
 • Yoğun iş temposu
 • Gümrük kanunlarına ve mevzuatına hakim olmak

Gümrük Memuru Olmak İçin Öneriler

Gümrük memuru olmak isteyen adaylara, aşağıdaki öneriler faydalı olabilir:

 • Gümrük memuru olmak için gerekli olan şartları iyice öğrenin.
 • Gümrük memuru olmak için gerekli olan derslere ağırlık verin.
 • Gümrük memuru sınavlarına düzenli olarak çalışın.
 • Gümrük memuru sınavına girmeden önce, bol bol soru çözmeye çalışın.
 • Gümrük memuru sınavında başarılı olmak için, kendinizi iyi hazırlayın.

Sonuç

Gümrük memuru olmak, devlet memuru olarak iyi bir kariyere sahip olmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Gümrük memuru olmak için gerekli şartları taşımak ve gerekli çalışmaları yapmak önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi