Hakim Maaşları 2023 2024-2025 Güncel

2023 Hakim Maaşları

Hakimler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 142. maddesine göre, hukuku yorumlayarak ve uygulayarak adaleti sağlayan, bağımsız ve tarafsız kamu görevlileridir. Hakimler, hukuki eğitimlerini tamamladıktan sonra, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan hakimlik sınavını kazanarak mesleğe kabul edilirler. Hakimler, mesleğe kabul edildikten sonra, stajyer hakim olarak bir süre görev yaptıktan sonra, yeterlilik sınavını kazanarak asli hakimliğe atanırlar.

Hakim maaşları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenir. Hakim maaşları, derece ve hizmet yılına göre değişmektedir. Hakimlerin maaşlarına, ek ödemeler de eklenmektedir.

2023 Hakim Maaşları

2023 yılı hakim maaşları, 2022 yılı Temmuz ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenmiştir. 2023 yılı hakim maaşları, 2022 yılı hakim maaşlarına göre %41,68 oranında artırılmıştır.

2023 yılı hakim maaşları şu şekildedir:

 • Stajyer hakim maaşı: 27.000 TL
 • 8. derece hakim maaşı: 34.000 TL
 • 7. derece hakim maaşı: 36.300 TL
 • 6. derece hakim maaşı: 38.600 TL
 • 5. derece hakim maaşı: 40.900 TL
 • 4. derece hakim maaşı: 43.200 TL
 • 3. derece hakim maaşı: 45.500 TL
 • 2. derece hakim maaşı: 47.800 TL
 • 1. derece hakim maaşı: 50.100 TL

Hakim Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Hakim maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Derece: Hakimler, derecelerine göre farklı maaş alırlar. En düşük derece 8, en yüksek derece ise 1’dir.
 • Hizmet yılı: Hakimlerin hizmet yılları arttıkça, maaşları da artar.
 • Ek ödemeler: Hakimlere, ek ödemeler de yapılmaktadır. Bu ek ödemeler, hakimlerin görev yaptıkları yere, görev yaptıkları pozisyona ve görev yaptıkları süreye göre değişmektedir.

Hakim Maaşlarına Ek Ödemeler

Hakimlere, ek ödemeler de yapılmaktadır. Bu ek ödemeler, hakimlerin görev yaptıkları yere, görev yaptıkları pozisyona ve görev yaptıkları süreye göre değişmektedir.

Hakimlere yapılan ek ödemeler şunlardır:

 • Yer tazminatı: Hakimlerin görev yaptıkları yere göre yapılan bir ek ödemedir.
 • Görev tazminatı: Hakimlerin görev yaptıkları pozisyona göre yapılan bir ek ödemedir.
 • Yıllık izin tazminatı: Hakimlerin yıllık izinlerini kullanmadıkları takdirde, kendilerine yapılan bir ek ödemedir.
 • Taban tazminatı: Hakimlerin hizmet yılına göre yapılan bir ek ödemedir.

Hakim Maaşlarına İlişkin Tartışmalar

Hakim maaşları, Türkiye’de sıklıkla tartışılan konulardan biridir. Bazı kesimler, hakim maaşlarının çok yüksek olduğunu savunurken, bazı kesimler ise hakim maaşlarının yeterli olmadığını savunmaktadır.

Hakim maaşlarının yüksek olduğunu savunanlar, hakimlerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini ve bu nedenle yüksek maaş almaları gerektiğini savunmaktadır. Hakim maaşlarının yeterli olmadığını savunanlar ise hakimlerin aldıkları maaşla, hayat pahalılığı karşısında geçinemediklerini savunmaktadır.

Sonuç

Hakim maaşları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenmektedir. Hakim maaşları, derece ve hizmet yılına göre değişmektedir. Hakimlere, ek ödemeler de yapılmaktadır. Hakim maaşlarına ilişkin tartışmalar, Türkiye’de sıklıkla tartışılan konulardan biridir.


Yayımlandı

kategorisi