Harita Ve Kadastro Maaşları 2024-2025 Güncel

Harita ve Kadastro Maaşları 2023

Harita ve kadastro, bir yerin fiziksel özelliklerini ve sınırlarını ölçen, harita ve kadastro planlarını hazırlayan, bu planların doğruluğunu ve güncelliğini sağlayan bir meslek grubudur. Harita ve kadastro mühendisleri ve teknikerleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör firmaları ve serbest olarak çalışabilirler.

Harita ve Kadastro Mühendisi Maaşları

Harita ve kadastro mühendisleri, mesleğin en üst düzeydeki profesyonelleridir. Üniversitelerin 4 yıllık harita ve kadastro mühendisliği bölümünden mezun olurlar. Harita ve kadastro mühendisleri, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektör firmalarında çalışabilirler.

2023 yılında harita ve kadastro mühendislerinin ortalama maaşı 27.610 TL’dir. Bu maaş, deneyim, kıdem, özel sektör veya kamu kurumu gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Harita ve Kadastro Teknikeri Maaşları

Harita ve kadastro teknikerleri, harita ve kadastro mühendislerinin yardımcılığını yaparlar. Üniversitelerin 2 yıllık harita ve kadastro teknikerliği bölümünden mezun olurlar. Harita ve kadastro teknikerleri, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektör firmalarında çalışabilirler.

2023 yılında harita ve kadastro teknikerlerinin ortalama maaşı 25.500 TL’dir. Bu maaş, deneyim, kıdem, özel sektör veya kamu kurumu gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Harita ve Kadastro Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Harita ve kadastro maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Deneyim: Tecrübeli harita ve kadastro mühendisleri ve teknikerleri, daha yüksek maaş alır.
 • Kıdem: Kıdemli harita ve kadastro mühendisleri ve teknikerleri, daha yüksek maaş alır.
 • Özel sektör veya kamu kurumu: Özel sektörde çalışan harita ve kadastro mühendisleri ve teknikerleri, kamu kurumlarında çalışanlara göre daha yüksek maaş alır.
 • Şehir: Büyük şehirlerde çalışan harita ve kadastro mühendisleri ve teknikerleri, küçük şehirlerde çalışanlara göre daha yüksek maaş alır.

Harita ve Kadastro Mesleğinin Geleceği

Harita ve kadastro mesleğinin geleceği parlaktır. Ülkemizin hızla gelişen ekonomisi ve artan nüfusu, harita ve kadastro hizmetlerine olan talebi artırmaktadır. Bu durum, harita ve kadastro mühendisleri ve teknikerleri için iş fırsatlarını genişletmektedir.

Harita ve Kadastro Mesleğinde Kariyer Yapmak

Harita ve kadastro mesleğinde kariyer yapmak için üniversitenin 4 yıllık harita ve kadastro mühendisliği bölümünden veya 2 yıllık harita ve kadastro teknikerliği bölümünden mezun olmak gerekir. Mezun olduktan sonra, mesleğe kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektör firmalarında stajyer olarak başlayabilirsiniz. Staj dönemi sonunda, yeterlilik sınavını başarıyla geçerseniz, harita ve kadastro mühendisi veya teknikeri olarak çalışabilirsiniz.

Harita ve Kadastro Mesleğinin Avantajları

Harita ve kadastro mesleğinin avantajları şunlardır:

 • Özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanı vardır.
 • Çalışma koşulları genellikle iyidir.
 • Meslek, teknolojiyle birlikte gelişmektedir.
 • Meslek, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Harita ve Kadastro Mesleğinin Dezavantajları

Harita ve kadastro mesleğinin dezavantajları şunlardır:

 • Meslek, sayısal ve analitik düşünme becerisi gerektirir.
 • Meslek, bazı durumlarda uzun süreli saha çalışmaları gerektirebilir.
 • Meslek, bazı durumlarda stresli olabilir.

Sonuç

Harita ve kadastro, önemli bir meslek grubudur. Bu meslekte çalışmak isteyenler, iyi bir eğitim alarak ve gerekli becerileri geliştirerek başarılı olabilirler.


Yayımlandı

kategorisi