Hizmetli Memur Maaşları 2024-2025 Güncel

Hizmetli Memur Maaşları 2023

Hizmetli, kamu kurumlarında temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi işleri yapan personeldir. Hizmetli memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidirler. Bu kanuna göre, hizmetli memurların maaşları, derece ve kademelerine göre belirlenir.

2023 Hizmetli Memur Maaşları

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, hizmetli memurların en düşük maaşı 22.172 TL’dir. Bu maaş, 2023 yılı Ocak ayında 15.730 TL iken, 2022 yılı Temmuz ayında 9.680 TL idi.

Hizmetli memurların maaşları, derece ve kademelerine göre şu şekildedir:

Derece Kademe Maaş (TL)
1 15 22.172
2 15 22.964
3 15 23.756
4 15 24.548
5 15 25.340
6 15 26.132
7 15 26.924
8 15 27.716
9 15 28.508

Hizmetli Memur Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Hizmetli memurların maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Derece ve kademe: Hizmetli memurların maaşları, derece ve kademelerine göre belirlenir. Derece, memurun hizmet süresini, kademe ise memurun kıdemini ifade eder.
 • Yer: Hizmetli memurların maaşları, bulundukları yere göre de farklılık gösterebilir. Örneğin, büyük şehirlerde çalışan hizmetli memurların maaşları, küçük şehirlerde çalışanlara göre daha yüksektir.
 • Ek ödemeler: Hizmetli memurlara, ek ödemeler de yapılmaktadır. Bu ek ödemeler, memurun evlilik, çocuk sayısı, görev yeri gibi faktörlere göre değişebilir.

Hizmetli Memurların Maaş Artışları

Hizmetli memurların maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez artırılır. Ocak ayındaki artışlar, enflasyon oranına göre yapılır. Temmuz ayındaki artışlar ise, enflasyon oranına ek olarak, memurların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılır.

Hizmetlinin Görevleri

Hizmetli memurların görevleri şunlardır:

 • Temizlik: Kamu kurumlarının temizliğini yapmak.
 • Güvenlik: Kamu kurumlarının güvenliğini sağlamak.
 • Bakım ve onarım: Kamu kurumlarının bakım ve onarımını yapmak.
 • Diğer görevler: Kamu kurumlarının yönetimince verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmetli Memur Olmak İçin Gerekli Şartlar

Hizmetli memur olmak için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • En az ilköğretim mezunu olmak.
 • Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
 • Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorununun bulunmaması.

Hizmetli Memur Nasıl Olunur?

Hizmetli memur olmak için, aşağıdaki yollardan biri izlenir:

 • KPSS’den en az 70 puan almak ve kamu kurumlarının açtığı hizmetli memur alımı sınavlarına katılmak.
 • Kamu kurumlarının açtığı hizmetli memur alımı mülakatlarına katılmak.
 • Bir kamu kurumunda temizlik, güvenlik veya bakım ve onarım gibi işlerde çalışmak ve bu işte en az 2 yıl deneyim kazanmak.

Hizmetli Memurların Meslek Edinme Fırsatları

Hizmetli memurlar, kamu kurumlarında çalışmaktan başka, özel sektörde de çalışabilirler. Özel sektörde hizmetli memur olarak çalışmak isteyenler, temizlik, güvenlik veya bakım ve onarım gibi işlerde deneyim kazanabilirler.

Sonuç

Hizmetli memurlar, kamu kurumlarının vazgeçilmez personelleridir. Bu personellerin maaşları, derece ve kademelerine göre belirlenir.


Yayımlandı

kategorisi