Içişleri Bakanlığı Maaşları 2024-2025 Güncel

İçişleri Bakanlığı Maaşları

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç güvenliğinden sorumlu olan bakanlıktır. Bu bakanlıkta çalışan memur ve sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre maaş almaktadır.

Memur Maaşları

İçişleri Bakanlığı’nda çalışan memurların maaşları, derece ve kademelerine göre belirlenmektedir. Memurların dereceleri, eğitim düzeylerine ve hizmet sürelerine göre değişmektedir. Kademeleri ise, bulundukları unvana ve kıdemlerine göre belirlenmektedir.

İçişleri Bakanlığı’nda çalışan memurların maaşlarına, aile yardımı, ikramiye, tazminat gibi ödemeler de eklenmektedir.

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan memurların maaşları aşağıdaki gibidir:

 • En düşük memur maaşı (1/4 derece, 9/1 kademe): 22.173 TL
 • Ortalama memur maaşı (3/1 derece, 6/1 kademe): 35.000 TL
 • En yüksek memur maaşı (1/4 derece, 1/4 kademe): 72.000 TL

Sözleşmeli Personel Maaşları

İçişleri Bakanlığı’nda çalışan sözleşmeli personel, 4/B kapsamında istihdam edilmektedir. Bu personellerin maaşları, görev yaptıkları pozisyona ve kıdemlerine göre belirlenmektedir.

İçişleri Bakanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelin maaşlarına, ek ödeme ve tazminat gibi ödemeler de eklenmektedir.

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelin maaşları aşağıdaki gibidir:

 • En düşük sözleşmeli personel maaşı (1/4 derece, 9/1 kademe): 15.000 TL
 • Ortalama sözleşmeli personel maaşı (3/1 derece, 6/1 kademe): 25.000 TL
 • En yüksek sözleşmeli personel maaşı (1/4 derece, 1/4 kademe): 50.000 TL

Maaş Hesaplama

İçişleri Bakanlığı’nda çalışan memur ve sözleşmeli personellerin maaşlarını hesaplamak için, aşağıdaki formül kullanılabilir:

Maaş = (Kademe Katsayısı * Derece Katsayısı * Taban Aylık) + Ek Ödeme + Tazminat

Kademe Katsayısı, memurların bulundukları kademelere göre belirlenen katsayıdır.

Derece Katsayısı, memurların eğitim düzeylerine ve hizmet sürelerine göre belirlenen katsayıdır.

Taban Aylık, memurların hizmet sınıflarına göre belirlenen sabit bir miktardır.

Ek Ödeme, memurların hizmet derecesine, kıdem yılına ve görev yaptıkları bölgeye göre değişen bir miktardır.

Tazminat, memurlara ödenen çeşitli tazminatlardır.

Maaş Zammı

İçişleri Bakanlığı’nda çalışan memur ve sözleşmeli personellerin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlanmaktadır. Zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir.

2023 yılı Temmuz ayında, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan memur ve sözleşmeli personellerin maaşlarına %40 zam yapıldı.

Diğer Ödemeler

İçişleri Bakanlığı’nda çalışan memur ve sözleşmeli personele, maaşlarının dışında aşağıdaki ödemeler de yapılmaktadır:

 • Aile yardımı: Memurların eş ve çocuklarına ödenen yardımdır.
 • İkramiye: Yılda iki kez ödenen bir miktardır.
 • Tazminat: Memurların hizmet sürelerine, görev yaptıkları bölgeye ve görevden ayrılma nedenlerine göre ödenen tazminatlardır.
 • Yolluk: Memurların görevlendirmeye bağlı olarak yaptıkları seyahatler için ödenen bir miktardır.
 • Yemek yardımı: Memurların yemek giderlerini karşılamak için ödenen bir miktardır.

Sonuç

İçişleri Bakanlığı’nda çalışan memur ve sözleşmeli personellerin maaşları, diğer kamu kurumlarında çalışan personellerin maaşlarına göre ortalamanın üzerindedir. Bu maaşlara, aile yardımı, ikramiye, tazminat gibi ödemeler de eklendiğinde, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan personellerin elde ettikleri gelir oldukça iyi bir seviyededir.


Yayımlandı

kategorisi