Icra Müdürü Maaşları 2024-2025 Güncel

İcra Müdürü Maaşları

İcra müdürü, icra müdürlüklerinde görev yapan ve icra işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kamu görevlisidir. İcra müdürleri, icra müdür yardımcıları tarafından yürütülen işlerin denetim ve gözetimini de yaparlar.

İcra müdürü maaşları, 2023 yılı itibarıyla ortalama 21.000 TL ila 25.000 TL arasındadır. Bu miktar, deneyim, eğitim ve unvan gibi faktörlere bağlı olarak artabilir veya azalabilir.

İcra müdür yardımcısı maaşları ise, ortalama 17.000 TL ila 21.000 TL arasındadır.

İcra müdürü maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Deneyim: İcra müdürü olarak daha uzun süre görev yapan kişilerin maaşları, daha az deneyime sahip kişilere göre daha yüksektir.
 • Eğitim: İcra müdürü olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak gerekir. Yüksek lisans veya doktora yapan icra müdürlerinin maaşları, lisans mezunlarına göre daha yüksek olabilir.
 • Unvan: İcra müdürleri, unvanlarına göre farklı maaşlar alırlar. Örneğin, birinci sınıf icra müdürleri, ikinci sınıf icra müdürlerine göre daha yüksek maaş alırlar.

İcra müdürlerinin maaşlarına ek olarak, aşağıdaki ek ödemeler de yapılmaktadır:

 • Hacze ilişkin yolluklar: İcra müdürleri, haciz işlemleri için yaptıkları seyahatlerde yolluk alırlar.
 • Ek ödemeler: İcra müdürlerine, görev yaptıkları il veya ilçenin büyüklüğüne göre ek ödeme yapılır.

İcra müdürü olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • En az dört yıllık hukuk fakültesi mezunu olmak
 • Adalet Bakanlığı tarafından yapılan icra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı sınavında başarılı olmak

İcra müdürlüğü sınavı, Adalet Bakanlığı tarafından her yıl yapılmaktadır. Sınavda, icra hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku ve genel hukuk konularından sorular sorulur.

İcra müdürlüğü, hukuk alanında kariyer yapmak isteyen kişiler için iyi bir seçenektir. İcra müdürleri, kamuda görev yapmanın yanı sıra, özel sektörde de çalışabilirler.

İcra müdürlüğü mesleğiyle ilgili diğer bilgiler şunlardır:

 • İcra müdürleri, icra müdürlüklerinde görev yaparlar.
 • İcra müdürleri, icra işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 • İcra müdürleri, icra müdür yardımcıları tarafından yürütülen işlerin denetim ve gözetimini yaparlar.
 • İcra müdürleri, hukuk alanında bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır.
 • İcra müdürleri, stres yönetimi konusunda iyi olmalıdır.

İcra müdürlüğü mesleği, hukuk alanında kariyer yapmak isteyen ve stres yönetiminde başarılı kişiler için iyi bir seçenektir.


Yayımlandı

kategorisi