Idari Hakim Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

İdari Hakim Nasıl Olunur?

İdari hakim, idari yargı alanında görev yapan ve idari uyuşmazlıkları çözen yargıçtır. İdari hakimler, idari işlemler, eylemler ve tutumlardan kaynaklanan uyuşmazlıkları inceleyerek karara bağlarlar.

İdari hakim olabilmek için öncelikle hukuk fakültesinden mezun olmak gerekir. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen İdari Hakimlik Sınavı’na girerek yeterli puanı almak gerekir. Sınavı kazanan adaylar, 2 yıllık staj dönemine tabi tutulurlar. Staj dönemini başarıyla tamamlayan adaylar, idari hakim olarak atanırlar.

İdari Hakim Olma Şartları

İdari hakim olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yurtdışında öğrenim görmüş ve denkliği kabul edilmiş bir hukuk diplomasına sahip olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  • Adli sicil kaydının temiz olması

İdari Hakimlik Sınavı

İdari Hakimlik Sınavı, ÖSYM tarafından her yıl iki kez düzenlenir. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel yetenek ve genel kültür bölümü, 120 sorudan oluşur ve 150 dakika sürer. Alan bilgisi bölümü ise 80 sorudan oluşur ve 120 dakika sürer.

Sözlü Sınav

Sözlü sınav, adayların hukuki bilgi, birikim ve temsil yeteneğini ölçmek amacıyla yapılır. Sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Staj Dönemi

Sınavı kazanan adaylar, 2 yıllık staj dönemine tabi tutulurlar. Staj dönemi, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen adli yargı ilk derece mahkemeleri ve idari yargı idare mahkemelerinde yapılır.

İdari Hakim Maaşları

İdari hakim maaşları, derece ve kıdeme göre değişmektedir. 2023 yılı itibarıyla, idari hakim maaşları 10.000-15.000 TL arasındadır.

İdari Hakim Olmanın Avantajları

İdari hakim olmak, saygın ve prestijli bir meslektir. İdari hakimler, kamu hizmeti sunarak topluma faydalı olurlar. Ayrıca, idari hakim maaşları da oldukça iyidir.

İdari Hakim Olmanın Dezavantajları

İdari hakimlik, yoğun ve stresli bir meslektir. İdari hakimler, her gün yeni davalarla karşılaşırlar ve bu davaları en kısa sürede ve doğru bir şekilde çözmek zorundadırlar. Ayrıca, idari hakimler, yargıçlık mesleğinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermek zorundadırlar.

İdari Hakim Olmak İçin Öneriler

İdari hakim olmak isteyen adayların, hukuk fakültesi eğitimine iyi bir şekilde hazırlanmaları gerekir. Ayrıca, idari yargı alanındaki gelişmeleri takip etmek ve staj döneminde iyi bir performans sergilemek de önemlidir.

İdari Hakimlik Sınavına Hazırlık

İdari hakimlik sınavına hazırlık için adayların, hukuk fakültesi derslerini iyi bir şekilde öğrenmeleri gerekir. Ayrıca, idari yargı alanındaki gelişmeleri takip etmek ve soru çözüm pratiği yapmak da önemlidir.

İdari hakimlik sınavına hazırlık için adayların yararlanabilecekleri birçok kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar arasında, ders kitapları, soru bankaları, deneme sınavları ve video eğitimler yer almaktadır.

Sonuç olarak, idari hakim olmak, hukuk alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için oldukça cazip bir meslektir. İdari hakim olmak için adayların, hukuk fakültesi eğitimine iyi bir şekilde hazırlanmaları ve idari yargı alanındaki gelişmeleri takip etmeleri gerekir.


Yayımlandı

kategorisi