Ilçe Belediye Başkanları Maaşları 2024-2025 Güncel

İlçe Belediye Başkanları Maaşları

İlçe belediye başkanları, Türkiye’de yerel yönetimlerin en üst düzeydeki temsilcileridir. Belediye meclisinin seçtiği ilçe belediye başkanları, ilçenin tüm idari ve siyasi işlerinden sorumludur. İlçe belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişmektedir.

2023 yılı ilçe belediye başkanları maaşları

2023 yılı itibariyle, Türkiye’de toplam 922 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin nüfuslarına göre, ilçe belediye başkanlarının maaşları aşağıdaki gibidir:

  • Nüfusu 2 milyondan fazla olan büyükşehir belediyelerinde görev yapan ilçe belediye başkanlarının maaşı brüt 32.161 TL’dir.
  • Nüfusu 500.001 ile 2.000.000 arasında olan belediyelerde görev yapan ilçe belediye başkanlarının maaşı brüt 23.203 TL’dir.
  • Nüfusu 50.001 ile 500.000 arasında olan belediyelerde görev yapan ilçe belediye başkanlarının maaşı brüt 17.245 TL’dir.
  • Nüfusu 5.001 ile 50.000 arasında olan belediyelerde görev yapan ilçe belediye başkanlarının maaşı brüt 14.287 TL’dir.
  • Nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde görev yapan ilçe belediye başkanlarının maaşı brüt 12.329 TL’dir.

İlçe belediye başkanlarının maaşlarına ek ödenekler

İlçe belediye başkanlarının maaşlarına ek olarak, aşağıdaki ödenekler de verilmektedir:

  • Başkan ödeneği: İlçe belediye başkanlarına, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişen bir başkan ödeneği ödenmektedir. Örneğin, nüfusu 2 milyondan fazla olan büyükşehir belediyelerinde görev yapan ilçe belediye başkanlarına brüt 36.848,05 TL başkan ödeneği ödenmektedir.
  • Eş yardımı: İlçe belediye başkanlarının eşlerine, brüt 10.156,25 TL eş yardımı ödenmektedir.
  • Çocuk yardımı: İlçe belediye başkanlarının her bir çocuğuna, brüt 5.078,13 TL çocuk yardımı ödenmektedir.

İlçe belediye başkanlarının maaşlarına vergiler

İlçe belediye başkanlarının maaşlarına, gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve mesleki sorumluluk sigortası primi gibi vergiler ve kesintiler uygulanmaktadır.

İlçe belediye başkanlarının maaşlarına ilişkin tartışmalar

İlçe belediye başkanlarının maaşları, zaman zaman kamuoyunda tartışma konusu olmaktadır. Bazı kesimler, ilçe belediye başkanlarının maaşlarının çok yüksek olduğunu ve kamuoyunun tepkisini çektiğini savunmaktadır. Diğer kesimler ise, ilçe belediye başkanlarının maaşlarının, görevlerinin önemi ve sorumluluğu göz önünde bulundurulduğunda yeterli olduğunu savunmaktadır.

Sonuç olarak, ilçe belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişmektedir. İlçe belediye başkanlarına, ek olarak başkan ödeneği, eş yardımı ve çocuk yardımı gibi ödenekler de verilmektedir. İlçe belediye başkanlarının maaşlarına, gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve mesleki sorumluluk sigortası primi gibi vergiler ve kesintiler uygulanmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi