Iş Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla çalışan ve bu konuda uzmanlaşmış kişidir. İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları

İş güvenliği uzmanı olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Sertifikası sahibi olmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sınavda başarılı olmak

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş güvenliği uzmanlığı eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilmektedir. Eğitim süresi, 180 saatlik teorik ve 40 saatlik pratik eğitimden oluşmaktadır. Teorik eğitim, iş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin planlanması ve uygulanması, iş sağlığı ve güvenliğinin denetimi ve kontrolüdür. Pratik eğitim ise, iş sağlığı ve güvenliğinin saha uygulamalarında gerçekleştirilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sınav, 100 sorudan oluşmaktadır. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekir. Sınavda başarılı olan adaylara, iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kariyer Yolu

İş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlık gerektiren bir meslektir. İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Bu nedenle iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri uygulamak zorundadır.

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. İş güvenliği uzmanları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yardımcı olmaktadır.

İş güvenliği uzmanlığı, kariyer açısından oldukça avantajlı bir meslektir. İş güvenliği uzmanları, kamu ve özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir. İş güvenliği uzmanlarının maaşları, deneyimlerine ve çalıştıkları sektöre göre değişmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

İş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır:

 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri belirlemek ve değerlendirmek
 • Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almak
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vermek
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıtları tutmak
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetimler yapmak

İş Güvenliği Uzmanının Yetkinlikleri

İş güvenliği uzmanının sahip olması gereken temel yetkinlikler şunlardır:

 • İş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel kavramları bilmek
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini ve sonuçlarını bilmek
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını bilmek
 • Risk değerlendirmesi yapabilmek
 • İş sağlığı ve güvenliğinin planlanması ve uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak
 • İş sağlığı ve güvenliğinin denetimi ve kontrolü konusunda bilgi sahibi olmak

İş Güvenliği Uzmanının Gelişim İmkanları

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri takip ederek ve yenilikleri uygulayarak mesleki gelişimlerini sağlayabilirler. İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki lisansüstü programlara katılarak uzmanlıklarını geliştirebilirler. Ayrıca, iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki mesleki kuruluşlara üye olarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilirler.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? Özet

İş güvenliği uzmanı olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olun.
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Sertifikası alın.
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sınavda başarılı olun.
 4. İş güvenliği uzmanlığı belgesi alın.

İş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlık gerektiren ve kariyer açısından oldukça avantajlı olan bir meslektir.


Yayımlandı

kategorisi