Iş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri kapsayan bir alandır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, bu alandaki uzmanlıklarıyla işletmelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir. Bu kapsamda aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • İşyerinde risk değerlendirmesi yaparlar.
 • İş güvenliği önlemlerini belirler ve uygulanmasını sağlarlar.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için eğitimler verir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı takip eder ve uygular.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimler Alınmalı?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerden mezun olan kişiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavına girerek başarılı oldukları takdirde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Nasıl Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sınavı, yılda bir kez ÖSYM tarafından yapılır. Sınavda 50 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavına girerek başarılı olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Affa uğramış olsa bile, yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü bulunmamak.
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Gerekli Yetenekler Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için aşağıdaki yeteneklere sahip olmak gerekir:

 • Teknik bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
 • Problem çözme yeteneğine sahip olmak.
 • İletişim ve insan ilişkileri becerisine sahip olmak.
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olmanın Avantajları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • Kamu ve özel sektörde iş bulma imkanı.
 • İyi bir maaş ve sosyal haklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olmanın Dezavantajları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak, aşağıdaki dezavantajlara sahiptir:

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli bilgi ve birikim gerektirir.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için yoğun çalışma gerektirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Öneriler

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyenler için aşağıdaki öneriler faydalı olabilir:

 • Üniversitede iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği mühendisliği bölümünde eğitim alın.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında staj yapın.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında sertifika programlarına katılın.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri takip edin.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olmanın Geleceği

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki farkındalık ve önemin artması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak, gelecekte de iyi bir kariyer fırsatı sunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi