Işkur Maaşları 2024-2025 Güncel

İşkur Maaşları: 2023 Güncel Bilgiler

İşkur, Türkiye İş Kurumu’nun kısaltmasıdır. İşkur, işsizlerin mesleki eğitim, iş bulma, danışmanlık ve diğer konularda destek almalarını sağlayan bir kamu kurumudur. İşkur, işsizlere işsizlik maaşı, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, girişimcilik eğitimi gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır.

İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı, işsiz kalan sigortalı çalışanlara belirli süre ve miktarda ödenen bir ücrettir. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin iş araması ve yeni bir işe başlaması için geçici bir destek sağlar.

İşsizlik maaşı almak için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

  • Son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
  • Son 120 gün içinde işsiz olmak
  • İşsizlik sigortası kapsamında çalışmayan bir işte çalışmak
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

İşsizlik maaşı, en az 180 gün, en fazla 240 gün ödenir. İşsizlik maaşı miktarı, işsiz kalan kişinin son 4 aydaki brüt ücretine göre hesaplanır. İşsizlik maaşı miktarının alt sınırı asgari ücretin %40’ı, üst sınırı ise asgari ücretin %80’idir.

2023 yılı itibarıyla işsizlik maaşı miktarları aşağıdaki gibidir:

  • Alt sınır: 4.050 TL
  • Üst sınır: 10.650 TL

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı eğitim programı, işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlayan bir programdır. İşbaşı eğitim programı kapsamında, işsizlere belirli bir süre boyunca bir işyerinde ücretli olarak çalıştırılması sağlanır.

İşbaşı eğitim programı, en az 15 en fazla 60 gün süreyle uygulanabilir. İşbaşı eğitim programı kapsamında ödenen ücret, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere, programın süresi ve katılımcının sigortalılık durumuna göre belirlenir.

Mesleki Eğitim Kursu

Mesleki eğitim kursu, işsizlerin meslek edinmelerini sağlayan bir programdır. Mesleki eğitim kursu kapsamında, işsizlere belirli bir süre boyunca bir mesleki eğitim kurumu tarafından mesleki eğitim verilir.

Mesleki eğitim kursu, en az 12 en fazla 480 gün süreyle uygulanabilir. Mesleki eğitim kursu kapsamında ödenen ücret, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere, programın süresi ve katılımcının sigortalılık durumuna göre belirlenir.

Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik eğitimi, işsizlerin kendi işini kurabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlayan bir programdır. Girişimcilik eğitimi kapsamında, işsizlere belirli bir süre boyunca bir mesleki eğitim kurumu tarafından girişimcilik eğitimi verilir.

Girişimcilik eğitimi, en az 30 en fazla 360 gün süreyle uygulanabilir. Girişimcilik eğitimi kapsamında ödenen ücret, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere, programın süresi ve katılımcının sigortalılık durumuna göre belirlenir.

İşkur Maaşlarına İlişkin Diğer Bilgiler

  • İşkur maaşları, brüt olarak ödenir. İşkur maaşlarından gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.
  • İşkur maaşları, her ayın 10’unda ödenir.
  • İşkur maaşları, IBAN numarasına veya PTT aracılığıyla ödenebilir.

Sonuç

İşkur, işsizlere çeşitli hizmetler sunan bir kamu kurumudur. İşkur maaşları, işsiz kalan sigortalı çalışanlara belirli süre ve miktarda ödenen bir ücrettir. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin iş araması ve yeni bir işe başlaması için geçici bir destek sağlar.


Yayımlandı

kategorisi