Jandarma Subay Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

Jandarma Subay Nasıl Olunur?

Jandarma, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı, iç güvenlik ve asayişin sağlanmasından sorumlu bir kolluk kuvvetidir. Jandarma subay, Jandarma Teşkilatı’nda görev yapan ve askeri eğitim almış, en az teğmen rütbesine sahip olan subayların genel adıdır.

Jandarma subay olmak için öncelikle Türk vatandaşı olmak gerekir. Ayrıca, aşağıdaki şartların da sağlanması gerekmektedir:

 • Lisans veya yüksekokul mezunu olmak
 • 27 yaşını bitirmemiş olmak (lisansüstü öğrenime devam eden adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak)
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya ertelemiş olmak
 • Sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak
 • Boy ve kilo şartlarını taşımak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsa bile bir yıldan fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hükümlü bulunmamak

Jandarma subay olmak için iki farklı yol vardır:

 • Askeri Liseden Mezun Olmak: Ortaokul mezunu adaylar, askeri lise sınavlarına girerek askeri lisede okumaya hak kazanabilirler. Askeri liseden mezun olan adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde dört yıllık lisans eğitimi alarak muvazzaf subay olarak mezun olurlar.
 • Üniversiteden Mezun Olmak: Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olan adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin subay alımı sınavlarına katılabilirler. Sınavı kazanan adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde iki yıllık lisansüstü eğitim alarak muvazzaf subay olarak mezun olurlar.

Jandarma Subay Alımı Sınavı

Jandarma subay alımı sınavı, yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik testlerinden oluşur. Yazılı sınav, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Tarih ve Coğrafya alanlarından yapılır. Sözlü sınav, adayların genel kültür, genel yetenek ve mesleki bilgi düzeylerini ölçmek için yapılır. Fiziki yeterlilik testi, koşu, mekik, barfiks ve yüzme branşlarından oluşur.

Jandarma Subay Eğitimi

Jandarma subay eğitimi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde verilir. Eğitim süresi, askeri liseden mezun olan adaylar için dört yıl, üniversiteden mezun olan adaylar için iki yıldır. Eğitim süresince adaylara, temel askerlik eğitimi, mesleki bilgi ve beceri eğitimi, yabancı dil eğitimi ve liderlik eğitimi verilir.

Jandarma Subay Olmanın Avantajları

Jandarma subay olmak, birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Devlet memuru statüsünde çalışmak
 • Güvenli ve istikrarlı bir iş hayatı
 • Yüksek maaş ve sosyal haklar
 • Yurt içi ve yurt dışı görev yapma imkânı
 • Liderlik ve yöneticilik becerileri geliştirme fırsatı

Jandarma Subay Olmanın Dezavantajları

Jandarma subay olmak, bazı dezavantajlara da sahiptir. Bu dezavantajlardan bazıları şunlardır:

 • Uzun çalışma saatleri
 • Aileden uzakta görev yapma imkânı
 • Riskli görevlere çıkabilme ihtimali

Jandarma Subay Olmak İçin Öneriler

Jandarma subay olmak isteyen adaylar için bazı öneriler şunlardır:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Lise veya üniversite mezunu olmak
 • Askerlik görevini yapmış veya ertelemiş olmak
 • Sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak
 • **Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsa bile bir yıldan fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hükümlü bulunmamak
 • Yabancı dil öğrenmek
 • Fiziksel olarak hazır olmak
 • Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için çalışmak

Sonuç

Jandarma subay olmak, zor ama aynı zamanda oldukça avantajlı bir meslektir. Jandarma subay olmak isteyen adaylar, yukarıdaki şartları ve önerileri dikkate alarak, bu mesleğe hazırlanabilir


Yayımlandı

kategorisi