İçeriğe geç

Kadrosuz Usta Öğretici Maaşları 2022 2024-2025 Güncel

Fc19B086D7C640C2041Dd3984A1E29Bca17E896E 1

Kadrosuz Usta Öğretici Maaşları 2022

Usta öğretici, herhangi bir alanda bilgi ve beceriye sahip olan ve bu alanda eğitim veren kişilere verilen unvandır. Usta öğreticiler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde ve özel eğitim merkezlerinde görev yapabilirler.

Kadrosuz usta öğreticiler, Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadrolu olarak çalışmayıp, ders saati ücreti karşılığında çalışan kişilerdir. Kadrosuz usta öğreticilerin maaşları, ders saati ücreti ve ders saati sayısına göre belirlenir.

2022 Kadrosuz Usta Öğretici Maaşları

2022 yılında kadrosuz usta öğreticilerin ders saati ücreti, 20,46 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, 2022 yılı Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 23,17 TL‘ye yükselmiştir.

Kadrosuz usta öğreticilerin maaşları, ders saati ücreti ve ders saati sayısına göre hesaplanır. Örneğin, haftada 30 saat derse giren bir kadrosuz usta öğretici, 30 saat x 23,17 TL = 695,10 TL maaş alır.

Kadrosuz Usta Öğretici Maaş Hesaplama

Kadrosuz usta öğretici maaş hesaplaması şu şekilde yapılır:

  • Ders saati ücreti x Ders saati sayısı = Maaş

Örneğin, haftada 30 saat derse giren bir kadrosuz usta öğreticinin maaş hesaplaması şu şekilde yapılır:

  • 23,17 TL x 30 saat = 695,10 TL

Kadrosuz Usta Öğretici Maaşlarına Yapılan Zamlar

Kadrosuz usta öğreticilerin maaşları, 2022 yılında iki kez zamlanmıştır. İlk zam, 2022 Ocak ayında yapılmıştır. Bu zamla birlikte, ders saati ücreti 17,31 TL‘den 20,46 TL‘ye yükselmiştir. İkinci zam ise, 2022 Temmuz ayında yapılmıştır. Bu zamla birlikte, ders saati ücreti 20,46 TL‘den 23,17 TL‘ye yükselmiştir.

Kadrosuz Usta Öğretici Maaşlarının Artırılması için Talepler

Kadrosuz usta öğreticilerin maaşları, son yıllarda yapılan zamlara rağmen, hala yeterli seviyede değildir. Bu nedenle, kadrosuz usta öğreticiler, maaşlarının artırılması için çeşitli taleplerde bulunmaktadır. Bu talepler arasında, ders saati ücretinin 30 TL‘ye çıkarılması, emeklilik hakkının verilmesi ve kadroya geçirilme yer almaktadır.

Kadrosuz Usta Öğretici Maaşlarının Artırılmasının Yararları

Kadrosuz usta öğreticilerin maaşlarının artırılmasının, aşağıdaki gibi çeşitli yararları olacaktır:

  • Usta öğreticilerin motivasyonunun artması
  • Usta öğreticilerin mesleki gelişiminin sağlanması
  • Usta öğreticilerin istihdamının artması
  • Eğitim kalitesinin yükselmesi

Sonuç

Kadrosuz usta öğreticiler, eğitim alanında önemli bir rol oynayan kişilerdir. Bu nedenle, onların maaşlarının artırılması, eğitim kalitesinin yükselmesi ve usta öğreticilerin mesleki gelişiminin sağlanması açısından önemlidir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir