Kamu Avukatları Maaşları 2024-2025 Güncel

Kamu Avukatları Maaşları 2023

Kamu avukatları, devlete bağlı olarak çalışan avukatlardır. Bu avukatlar, devleti temsilen davalarda görev alırlar. Kamu avukatları, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, avukatlık stajını tamamlayarak, Adalet Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak mesleğe adım atarlar.

Kamu avukatları maaşları, 2023 yılında ortalama 31.300 TL’dir. Bu maaş, avukatın çalıştığı kuruma, görev yerine, kıdem yılına ve deneyimine göre değişiklik gösterebilir.

Kamu avukatlarının maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Çalıştığı kurum: Kamu avukatları, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan avukatlar, diğer kamu kurumlarında çalışan avukatlardan daha yüksek maaş alırlar.
 • Görev yeri: Büyük şehirlerde çalışan kamu avukatları, küçük şehirlerde çalışan kamu avukatlarından daha yüksek maaş alırlar.
 • Kıdem yılı: Kıdemli kamu avukatları, yeni başlayan kamu avukatlarından daha yüksek maaş alırlar.
 • Deneyim: Daha fazla deneyime sahip kamu avukatları, daha az deneyime sahip kamu avukatlarından daha yüksek maaş alırlar.

Kamu avukatlarının maaşları, her yıl enflasyon oranında artırılır. 2023 yılında, kamu avukatlarının maaşlarına yüzde 17.55 oranında zam yapılmıştır. Bu zamla birlikte, kamu avukatlarının maaşları ortalama 20.131 TL’den 23.663 TL’ye yükselmiştir.

Kamu avukatlarının maaşları, özel sektörde çalışan avukatların maaşlarından daha düşüktür. Özel sektörde çalışan avukatlar, genellikle kamu avukatlarından daha yüksek maaş alırlar. Bunun nedeni, özel sektörde çalışan avukatların daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve daha fazla iş yükü ile karşı karşıya kalmasıdır.

Kamu avukatlarının maaşlarının düşük olması, bu mesleği tercih etmeyi düşünen kişiler için önemli bir dezavantajdır. Ancak, kamu avukatlığı, topluma hizmet etme ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunma fırsatı sunan bir meslektir.

Kamu avukatlarının maaşlarının artırılması için bazı öneriler şunlardır:

 • Kamu avukatlarının maaşları, özel sektörde çalışan avukatların maaşlarına yakın bir seviyeye çıkarılmalıdır.
 • Kamu avukatlarının çalışma koşulları iyileştirilemelidir.
 • Kamu avukatlarına daha fazla sosyal hak ve özlük hakkı sağlanmalıdır.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, kamu avukatlığının daha cazip bir meslek haline gelmesini sağlayacaktır.

Kamu avukatlarının maaşlarının 2023 yılına göre dağılımı şu şekildedir:

 • En düşük maaş: 19.800 TL
 • Ortalama maaş: 31.300 TL
 • En yüksek maaş: 49.700 TL

Kamu avukatlarının maaşlarına ilişkin bazı istatistikler şunlardır:

 • Kamu avukatlarının yüzde 60’ı erkek, yüzde 40’ı kadındır.
 • Kamu avukatlarının ortalama yaşı 35’tir.
 • Kamu avukatlarının yüzde 80’i lisans mezunudur.
 • Kamu avukatlarının yüzde 20’si yüksek lisans mezunudur.

Kamu avukatlığı, topluma hizmet etme ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunma fırsatı sunan bir meslektir. Ancak, kamu avukatlarının maaşlarının düşük olması, bu mesleği tercih etmeyi düşünen kişiler için önemli bir dezavantajdır. Kamu avukatlarının maaşlarının artırılması, bu mesleğin daha cazip hale gelmesini sağlayacaktır.


Yayımlandı

kategorisi