Kamu Sürekli Işçi Maaşları 2024-2025 Güncel

2023 Kamu Sürekli İşçi Maaşları

Kamuda çalışan sürekli işçiler, toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda zam alırlar. 2023 yılı için imzalanan toplu sözleşmeye göre, kamu işçilerinin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapıldı. Buna göre, en düşük kamu işçisi maaşı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren brüt 21 bin 750 TL oldu.

2023 Kamu Sürekli İşçi Maaşlarına Yapılan Zamlar

2023 yılı için imzalanan toplu sözleşmeye göre, kamu işçilerinin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapıldı. Bu zam, en düşük kamu işçisi maaşını 15 bin TL’den 21 bin 750 TL’ye yükseltti.

2023 Kamu Sürekli İşçi Maaşlarının Hesaplanması

Kamu işçilerinin maaşları, brüt ücret, vergiler ve kesintiler olmak üzere iki ana başlıktan oluşur. Brüt ücret, işçinin çalıştığı kuruma ve unvanına göre değişkenlik gösterir. Vergiler ve kesintiler ise işçinin medeni durumu, çocuk sayısı ve sendika üyeliği gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

2023 Kamu Sürekli İşçi Maaşlarına Etki Eden Faktörler

Kamu işçilerinin maaşlarına etki eden faktörler şunlardır:

  • Çalıştığı kurum: Devletin farklı kurumları farklı ücret skalaları uygulamaktadır. Örneğin, belediyelerde çalışan işçilerin maaşları, diğer kamu kurumlarında çalışan işçilerin maaşlarından daha düşük olabilir.
  • Unvan: İşçinin unvanı, maaşına doğrudan etki eder. Örneğin, bir mühendisin maaşı, bir temizlik görevlisinin maaşından daha yüksektir.
  • Derece: İşçinin derecesi, maaşına dolaylı olarak etki eder. Örneğin, 3. derece bir işçinin maaşı, 1. derece bir işçinin maaşından daha düşüktür.
  • Kıdem: İşçinin kıdemi, maaşına doğrudan etki eder. Örneğin, 10 yıllık bir işçinin maaşı, 5 yıllık bir işçinin maaşından daha yüksektir.
  • Mesai: İşçiye fazla mesai yapılması durumunda, fazla mesai ücreti de maaşa eklenir.
  • Ek ödemeler: İşçiye çeşitli ek ödemeler de yapılmaktadır. Örneğin, toplu sözleşme ikramiyesi, ikramiye, bayram harçlığı gibi.

2023 Kamu Sürekli İşçi Maaşlarının Gelecekteki Beklentileri

2023 yılı için imzalanan toplu sözleşmenin süresi 31 Aralık 2023’te sona erecek. Bu tarihten sonra, kamu işçilerinin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı henüz belli değil. Ancak, enflasyon oranları göz önüne alındığında, işçilerin maaşlarına en az yüzde 20 zam yapılması bekleniyor.

Sonuç olarak, 2023 yılı için imzalanan toplu sözleşmeye göre, kamu işçilerinin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapıldı. Bu zam, en düşük kamu işçisi maaşını 15 bin TL’den 21 bin 750 TL’ye yükseltti.


Yayımlandı

kategorisi