Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur 2024-2025 Güncel

2023’te Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur?

Komiser yardımcısı, Emniyet Teşkilatı’nın en alt rütbelerinden biridir. Polis memurlarından sonra gelen komiser yardımcıları, polis teşkilatının en önemli unsurlarından biridir. Komiser yardımcıları, polis memurlarının yönetiminden sorumludur ve polis teşkilatının günlük işleyişine katkıda bulunurlar.

Komiser yardımcısı olmak için iki farklı yol vardır. Birinci yol, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava katılmaktır. İkinci yol ise, polis memuru olarak görev yaptıktan sonra komiser yardımcılığına geçmek için sınava girmektir.

Polis Akademisi Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Sınav Yoluyla Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava katılmak için, aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak
 • Sağlık açısından görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda adaylara, genel kültür, genel yetenek, matematik, tarih, coğrafya, edebiyat, fizik, kimya, biyoloji ve felsefe gibi konulardan sorular sorulur. Sözlü sınavda ise adayların genel kültür, mesleki bilgi ve beceri, temsil yeteneği ve davranışları değerlendirilir.

Polis Memuru Olarak Görev Yaptıktan Sonra Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur?

Polis memuru olarak görev yaptıktan sonra komiser yardımcılığına geçmek için, aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

 • Meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak
 • Lisans mezunu olmak
 • Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak
 • Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirmek

Polis memurları, meslekte fiilen iki yılını doldurduktan sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınava girerler. Sınavda başarılı olan polis memurları, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen ilk derece amirlik eğitimine katılırlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan polis memurları, komiser yardımcısı olarak atanırlar.

Komiser Yardımcısı Olmanın Avantajları

Komiser yardımcısı olmak, birçok avantaja sahiptir. Komiser yardımcıları, polis teşkilatının en önemli unsurlarından biridir ve polis teşkilatının günlük işleyişine katkıda bulunurlar. Komiser yardımcıları, iyi bir kariyer fırsatı sunar ve iyi bir maaş alırlar.

Komiser Yardımcısı Olmanın Dezavantajları

Komiser yardımcısı olmak, bazı dezavantajlara da sahiptir. Komiser yardımcıları, yoğun bir çalışma temposuna sahiptir ve stresli bir iş ortamında çalışırlar. Ayrıca, komiser yardımcıları, gece ve gündüz çalışabilirler.

Sonuç olarak, komiser yardımcısı olmak, hem avantajları hem de dezavantajları olan bir meslektir. Komiser yardımcısı olmak isteyen kişilerin, bu mesleğin gerektirdiği nitelikleri ve zorlukları göz önünde bulundurmaları gerekir.

Ek Bilgiler

 • Komiser yardımcılığı, Emniyet Teşkilatı’nın en alt rütbelerinden biridir.
 • Komiser yardımcıları, polis memurlarından sonra gelen komiser yardımcıları, polis teşkilatının en önemli unsurlarından biridir.
 • Komiser yardımcısı olmak için iki farklı yol vardır.
 • Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava katılmak için, en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekir.
 • Polis memuru olarak görev yaptıktan sonra komiser yardımcılığına geçmek için, meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak gerekir.
 • Komiser yardımcısı olmak, birçok avantaja sahiptir.
 • Komiser yardımcısı olmak, bazı dezavantajlara da sahiptir.

Yayımlandı

kategorisi